Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ

06/01/2023 04:15 Số lượt xem: 603

Ngày 06 tháng 01 năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ, cụ thể:

- Điều động và bổ nhiệm ông Lê Mạnh Thắng, Giám đốc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh đến giữ chức Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm (Theo Quyết định số 605/QĐ-SVHTTDL ngày 30/12/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh);

- Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cương, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đến giữ chức Giám đốc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm (Theo Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh);

- Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hằng, Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến giữ chức Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm (Theo Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh);

*Một số hình ảnh tại Hội nghị công bố:

Các đ/c Lãnh đạo Sở trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Mạnh Thắng

 được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình

Các đ/c Lãnh đạo Sở trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Hằng

 được bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch

Các đ/c Lãnh đạo Sở trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Cương

 được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh

 


 

TQK