Sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp

24/09/2021 19:22 Số lượt xem: 34

(BNP) – Tại Quyết định số 1136/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp.

Ảnh minh họa.

Theo Quyết định có 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp.

Trong đó, có 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp là thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý gồm: Thủ tục lựa chọn ký hợp đồng với Luật sư; thủ tục lựa chọn ký hợp đồng với tổ chức hành nghề Luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật; thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, cập nhật đăng tải công khai đầy đủ nội dung thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trên Cổng Thông tin Dịch vụ công tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh và các cơ quan có liên quan niêm yết công khai thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

N.N

Nguồn: https://www.bacninh.gov.vn/