THÔNG BÁO Tuyển cổ động viên Đội bóng chuyền nữ Kinh Bắc – Bắc Ninh

10/11/2022 09:09 Số lượt xem: 468

Trung tâm Đào tạo Bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh thông báo tuyển thành viên hội cổ động viên Đội Bóng chuyền nữ Kinh Bắc - Bắc Ninh, cụ thể:

            I. Điều kiện và tiêu chuẩn chung:

          - Có đơn đăng ký nguyện vọng tham gia (theo mẫu đính kèm, 02 ảnh 3 x4cm).

          - Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Ninh.

          - Có tư cách đạo đức tốt, có nguyện vọng gắn bó lâu dài và yêu thích môn Bóng chuyền nữ của tỉnh Bắc Ninh.

          - Không trong thời gian bị kỷ luật hành chính hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

          II. Hình thức tuyển cổ động viên: Xét theo đơn nguyện vọng đăng ký tham gia của các ứng viên.

          III. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

          1. Thời gian: Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 31/01/2023.

          2. Địa điểm nhận hồ sơ:

          - Trung tâm Đào tạo bóng chuyền tỉnh (Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh) số 319 đường Hàn Thuyên, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh.

         - Điện thoại: đ/c Nguyễn Đức Đô - 0983.179.772 hoặc đ/c Phạm Thị Liên:  0915.727.800

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Tham gia Hội cổ động viên Đội bóng chuyền nữ Kinh Bắc

             Kính gửi: Trung tâm Đào tạo bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh

         

Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn chung về thông báo tuyển cổ động viên Đội bóng chuyền, tôi tán thành và tự nguyện làm đơn này để đăng ký tham gia Hội cổ động viên Đội bóng.

1. Họ và tên: …………………………………………………………………

2. Ngày sinh: …………………..; Nghề nghiệp: ……………………………

3. Địa chthường trú:………………………………………………………..

4. Số CCCD:..............................ngày cấp……/…/….. nơi cấp……………..

5. Điện thoại: ………………………………………………………………..

6. Địa chliên hệ: …………………………………………………………..

Trân trọng đề nghị Trung tâm Đào tạo bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh xem xét, đồng ý để tôi tham gia Hội cổ động viên Đội bóng chuyền nữ Kinh Bắc./.

 

 

…..., ngày ….. tháng ….. năm …...
NGƯỜI VIẾT ĐƠN