Thông báo tuyển cộng tác viên

27/10/2022 10:24 Số lượt xem: 544

   Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh thông báo tuyển cộng tác viên trọng tài tham gia điều hành các giải thi đấu thể dục thể thao cấp tỉnh, cụ thể:

            I. Điều kiện và tiêu chuẩn chung:

          - Có đơn đăng ký nguyện vọng tham gia (theo mẫu đính kèm).

          - Có lý lịch rõ ràng.

          - Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp (Đại học chuyên ngành thể dục thể thao hoặc chứng chỉ trọng tài của Liên đoàn thể thao quốc gia).

          - Có tư cách đạo đức tốt, có nguyện vọng gắn bó lâu dài với phong trào thể thao quần chúng của tỉnh Bắc Ninh.

          - Không trong thời gian bị kỷ luật hành chính hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

         II. Các môn tuyển cộng tác viên: Căn cứ thực tế phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trung tâm ban đầu tuyển cộng tác viên trọng tài ở các môn cụ thể sau:

          - Cầu lông.

          - Bóng đá.

          - Bóng chuyền (bóng chuyền da, bóng chuyền hơi).

          - Quần vợt.

          - Bóng bàn.

          III. Hình thức tuyển cộng tác viên: Xét theo đơn nguyện vọng đăng ký tham gia của các ứng viên.

          IV. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

          1. Thời gian: Kể từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 14/11/2022.

          2. Địa điểm nhận hồ sơ:

          - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh (Nhà thi đấu đa năng tỉnh) số 319 đường Hàn Thuyên, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh.

          - Qua điện thoại: Vũ Anh Tuấn - 0971.536.889; Lê Xuân Tương - 0912.767.912.

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Tham gia cộng tác viên trọng tài thể thao tỉnh Bắc Ninh

 

Kính gửi: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

tỉnh Bắc Ninh

 

         Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn chung về thông báo tuyển dụng cộng tác viên trọng tài thể thao của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh; tôi tán thành và tự nguyện làm đơn này để đăng ký tham gia làm cộng tác viên trọng tài thể thao tỉnh Bắc Ninh.

          1. Họ Và tên: …………………………………….

          2. Sinh ngày        tháng       năm

          - Nghề nghiệp: ………………………………………….………………

          3.  Địa chỉ thường trú: …………………………………………..………..

          4. Số CCCD: ……..……………..  Cấp ngày: ………………………

          - Số Điện thoại: ………………….………..

          5. Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………..

          6. Đăng ký cộng tác viên trọng tài môn: ………………………………

          ………………………………………………………………………….

 Trân trọng đề nghị Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh xem xét, đồng ý để tôi tham gia làm cộng tác viên trọng tài thể thao tỉnh Bắc Ninh.

………….., ngày      tháng      năm 2022

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)