Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

27/05/2022 16:30 Số lượt xem: 196

(BNP) - Tiếp tục chương trình công tác, chiều 27/5, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung làm trưởng đoàn tiến hành giám sát về tình hình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, Sở VHTT&DL đã kịp thời triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo quy định. Giai đoạn 2016-2021, đã giảm 03 phòng khối quản lý nhà nước, 03 đơn vị sự nghiệp; tinh giản 37 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (vượt 68% chỉ tiêu giao).

Toàn cảnh hội nghị.

Sau khi thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, hiệu quả hoạt động của các đơn vị và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, việc chức tiếp tục được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn được giao. Không có sự chồng chéo trong chức năng nhiệm vụ của các đơn vị nhỏ thuộc đơn vị sự nghiệp và chồng chéo chức năng nhiệm vụ giữa các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Sở VHTT&DL đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền: Có chính sách cụ thể hơn nữa nhằm tiếp tục khuyến khích các đơn vị sự nghiệp hoạt động theo mô hình tự chủ; việc tin giản biên chế cần áp dụng cho phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực, từng vị trí việc làm cụ thể.

Giám đốc Sở VHTT&DL Trịnh Hữu Hùng giải trình làm rõ các nội dung.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế của Sở VHTT&DL trong giai đoạn qua; đồng thời đề nghị Sở và các đơn vị trực thuộc triển khai một số nội dung trong thời gian tới nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

M.B


 

Nguồn: https://bacninh.gov.vn/