Tổ chức Hội thảo "Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa 2016-2021"

07/09/2022 10:17 Số lượt xem: 313

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2086/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội thảo "Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa 2016-2021".

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức Hội thảo trên với sự tham gia của 03 diễn giả quốc tế.

Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trình bày và trao đổi về những khía cạnh khác nhau trong quá trình thực hiện Chiến lược, đồng thời là diễn đàn để các bên liên quan đánh giá và đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả của Chiến lược và thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam.

Các nội dung chính sẽ được thảo luận tại Hội thảo bao gồm: Nghiên cứu, đánh giá cơ chế, chính sách phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam; Hiệu quả phát huy các nguồn lực cho phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam và thực trạng phát triển của 12 ngành công nghiệp văn hóa (Quảng cáo; Kiến trúc; Phần mềm và các trò chơi giải trí; Thủ công mỹ nghệ; Thiết kế; Điện ảnh; Xuất bản; Thời trang; Nghệ thuật biểu diễn; Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; Truyền hình và phát thanh; Du lịch văn hóa (cấp độ quốc gia hoặc địa phương)); Nghiên cứu đánh giá các mô hình và xu hướng phát triển công nghiệp văn hóa trên thế giới và những gợi mở đối với sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam; Nghiên cứu đánh giá các mô hình và xu hướng phát triển các không gian văn hóa – sáng tạo, các trung tâm sáng tạo, thành phố sáng tạo tại Việt Nam và đề xuất những giải pháp phát triển phù hợp tới năm 2030; Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam đến năm 2030.

Hội thảo "Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa 2016-2021" diễn ra vào ngày 12/9/2022 tại Bảo tàng Hà Nội với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

PV

Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn