Tổ chức Hội thảo giải pháp tăng cường tổ chức thi hành pháp luật về VHTTDL năm 2022

23/08/2022 16:01 Số lượt xem: 320

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1988/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội thảo giải pháp tăng cường tổ chức thi hành pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022.

Hội thảo nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật (Chỉ thị số 43/CT-TTg). Qua đó trao đổi, thảo luận, cung cấp thông tin đánh giá về thực trạng tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Đồng thời kiến nghị, đưa ra được một số giải pháp nhằm tăng cường tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Với chủ đề về giải pháp tăng cường tổ chức thi hành pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch, chương trình Hội thảo sẽ tập trung vào những nội dung chính gồm: Báo cáo tổng quan về tổ chức thi hành pháp luật, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Tham luận của một số cơ quan, đơn vị, chuyên gia; Trao đổi, thảo luận, đánh giá về thực trạng tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Hội thảo dự kiến diễn ra trong 01 ngày vào trung tuần tháng 9/2022 tại thành phố Hà Nội với sự tham dự của khoảng 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc Bộ; Đại diện Bộ Tư pháp; Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch một số tỉnh, thành phố và một số chuyên gia về pháp luật.

PV

Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn