Xứng danh Trường Chính trị mang tên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

08/07/2022 11:03 Số lượt xem: 558

(BNP) - Những năm qua, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh, xứng danh là Trường chính trị mang tên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Tổng Bí thư trẻ nhất trong lịch sử Đảng ta, người con ưu tú của vùng đất địa linh nhân kiệt Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban Giám hiệu trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn cán bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và học viên nước CHDCND Lào về thăm và nghiên cứu thực tế tại Bắc Ninh.

Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ được thành lập từ năm 1957. Do yêu cầu của từng giai đoạn lịch sử, Trường có những thay đổi về tổ chức và tên gọi khác nhau. Chức năng, nhiệm vụ của Trường là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cấp huyện về lý luận chính trị - hành chính; tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương, cơ sở. Những năm gần đây, Trường được giao thêm chức năng liên kết đào tạo trình độ đại học và đào tạo, bồi dưỡng một số chức danh cán bộ khác, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Đồng chí Nguyễn Thị Dung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ cho biết: Xác định nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã có nhiều giải pháp đổi mới, tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, chú trọng gắn lý luận với thực tiễn, cập nhật kiến thức mới và nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng bám sát các yêu cầu thực tiễn, góp phần chuẩn hóa, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ địa phương.

Từ khi thành lập đến nay, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đã luôn đoàn kết, phấn đấu khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các chức năng cơ bản: Nghiên cứu, tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đào tạo trình độ Trung cấp lý luận chính trị; Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng cán bộ được giao. Trường đã đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, góp phần quan trọng đưa Bắc Ninh phát triển vượt bậc, bứt phá để trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong tốp cao nhất cả nước.

Các khâu trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng, như: tuyển sinh, giảng dạy, quản lý học viên, nghiên cứu thực tế, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên từng bước được đổi mới theo hướng gắn với thực tiễn và sự phát triển của công nghệ thông tin, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng. Việc đánh giá kết quả học tập được tổ chức thực hiện chặt chẽ; tác động tích cực đến thái độ và ý thức học tập của học viên; công tác kiểm định đánh giá kết quả học tập của học viên luôn được chú trọng. Các hoạt động nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của giảng viên được đẩy mạnh. Các khoa và từng giảng viên giữ vững định hướng chính trị, quán triệt nội dung các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và những chủ trương, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của tỉnh trong giảng dạy; duy trì nghiêm túc sinh hoạt chuyên môn; tổ chức thao giảng, dự giờ, hội thảo khoa học cấp khoa theo đúng kế hoạch.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đào tạo lý luận chính trị đã có những đổi mới về nội dung chương trình, phương thức, phương pháp giảng dạy, chất lượng và hiệu quả được nâng lên. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ, nhà trường luôn kịp thời bổ sung những nội dung, vấn đề mới vào quá trình giảng dạy, nhất là các quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước mới ban hành; cập nhật kiến thức thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh, phục vụ quá trình đào tạo, bồi dưỡng. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng đóng góp quan trọng vào phổ biến tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ, phát triển Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện mới; làm cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Toàn cảnh Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ.

Chỉ tính giai đoạn từ năm 2007 đến hết quý I/2022, Trường đã tổ chức quản lý đào tạo 19 lớp Cao cấp Chính trị, 194 lớp Trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng 117 lớp bồi dưỡng theo ngạch, hội đồng nhân dân xã và các loại hình khác; Liên kết đào tạo trình độ đại học, sau đại học cho 30 lớp. So với giai đoạn 1997 -2006, Trường đã tăng gần gấp 3 lần quy mô đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị của tỉnh cả về số cán bộ và số lớp.

Cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Trường đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Các đề tài, sáng kiến và các sản phẩm, công trình nghiên cứu khoa học tăng cả về số lượng và chất lượng. Việc triển khai ứng dụng đề tài khoa học cấp tỉnh “Phần mềm quản lý học viên Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ”, “Thư viện điện tử” và “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên tỉnh Bắc Ninh trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0”, đã giúp cho công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học ngày càng được tổ chức đồng bộ, chuyên nghiệp và hiện đại.

Công tác tổ chức Hội thảo, tọa đàm khoa học được chú trọng nâng cao về chất lượng, ngoài việc chỉ đạo tổ chức các Hội nghị tọa đàm, Hội thảo khoa học cấp khoa, phòng, Trường đã tham mưu và chủ trì tổ chức thành công nhiều Hội thảo cấp quốc gia và cấp tỉnh. Giai đoạn từ năm 2007 đến hết quý I/2022, Trường đã tham mưu và chủ trì tổ chức thành công 18 Hội thảo cấp quốc gia và cấp tỉnh, với nhiều chủ đề khác nhau.

Công tác nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn, biên soạn tài liệu có sự đổi mới và phát triển, giai đoạn 2007 - 2021, Trường đã tổ chức biên soạn và phát hành nhiều tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho hệ thống chính trị của tỉnh.

Với bề dày lịch sử và truyền thống vẻ vang trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhà trường đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh và vinh dự được Đảng và Nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương lao động từ hạng Ba đến hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba, Cờ thi đua của Chính phủ, với nhiều Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Hiện nay, Trường được đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Độc lập Hạng Nhì”.

Hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Trường đã và đang đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy mạnh mẽ vai trò của đơn vị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn ở địa phương trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần phấn đấu xây dựng và phát triển Bắc Ninh trở thành một thành phố văn minh, hiện đại, thành phố trực thuộc Trung ương, xứng đáng với ngôi trường được mang tên đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Tổng Bí thư xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh.

 

B.M

Nguồn: https://bacninh.gov.vn