Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 và kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021)

22/11/2021 11:37 Số lượt xem: 268

Ngày 19/11/2021, Trường Trung cấp Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 và kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021). Dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Ảnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện một số phòng tham mưu trực thuộc; các vị đại biểu, khách quý, thành viên Chi Hội cựu giáo chức và đông đảo viên chức, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường.


Đồng chí Nguyễn Văn Ảnh, Bí thư Đảng ủy,

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng

Năm học vừa qua, nhà trường đã triển khai kế hoạch năm học 2020 - 2021 đảm bảo đúng tiến độ, quy chế; công tác tuyển sinh vượt chỉ tiêu được giao; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghề cho các đối tượng theo yêu cầu xã hội; đổi mới các hình thức thi và kiểm tra, đảm bảo thực hiện đúng quy chế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện nghiêm quy trình ra đề, thẩm định, bảo mật đề thi; tập huấn ứng dụng google meet trong giảng dạy; tổ chức các hoạt động thực hành biểu diễn nâng cao năng lực cho học sinh; biên soạn giáo trình Lý thuyết Âm nhạc, xây dựng đề cương chi tiết giáo trình đào tạo sơ cấp 5 chuyên ngành (Hát và biểu diễn thanh nhạc, Hát và biểu diễn Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Trang trí trên sản phẩm thủ công, Thiết kế quảng cáo, Nghiệp vụ du lịch tại điểm); tổ chức Hội giảng cấp trường, tham gia các chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy góp phần quan trọng vào công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; thực hiện nghiêm túc và kịp thời các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động và học sinh; quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong phòng chống Covid -19 không để dịch bệnh lây lan trong nhà trường…

Đại diện giáo viên phát biểu trong lễ khai giảng thể hiện cam kết và quyết tâm của người làm công tác giáo dục trong năm học mới

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Ảnh đã ghi nhận, biểu dương thành tích của thầy và trò nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời, đề nghị nhà trường tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các chủ trương, quan điểm theo tinh thần nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về giáo dục nghề nghiệp, về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; triển khai đầy đủ, kịp thời, thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng chống dịch Coivd - 19 và thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa gắn với công tác tuyển sinh và đào tạo. Bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng nhằm định hướng mục tiêu đổi mới toàn diện hoạt động dạy và học của nhà trường, thực hiện hiệu quả, kỷ cương, kỷ luật hành chính, nền nếp, môi trường giáo dục chuyên nghiệp đặc thù văn hóa nghệ thuật; đảm bảo cho học sinh được học tập, rèn luyện trong môi trường đào tạo chất lượng cao, an toàn, bình đẳng, thân thiện, mỗi thầy cô giáo thực sự là tấm gương sáng về tinh thần tự học và sáng tạo, giỏi về tin học, biết sử dụng ngoại ngữ để giao tiếp và khai thác thông tin, luôn dành sự đầu tư thích đáng để nâng cao chất lượng giờ giảng, phương pháp giảng dạy nhất là trong điều kiện giảng dạy trực tuyến, coi trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống gắn với hiệu quả việc dạy làm người và dạy nghề đối với học sinh. Đổi mới công tác tuyển sinh, đa dạng hóa loại hình đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo tài năng văn hóa nghệ thuật, thực hiện phương châm “Tạm ngừng đến trường nhưng không ngừng học tập”; đẩy mạnh liên kết đào tạo, phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp nhận học sinh thực tập và giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp; tăng cường phối hợp với các trường trung học sở sở, trung học phổ thông truyền dạy dân ca quan họ Bắc Ninh, các bộ môn nghệ thuật truyền thống của tỉnh cho các tầng lớp nhân dân, dạy nghề cho lao động nông thôn, bồi dưỡng kiến thức âm nhạc cho thanh thiếu niên, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Đẩy mạnh quản lý đội ngũ, thực hiện sắp xếp lại bộ máy theo tinh thần Nghị định 120 của Chính phủ, bố trí sắp xếp, sử dụng, tinh gọn đội ngũ viên chức, giáo viên gắn với xây dựng đội ngũ giỏi về chuyên môn, có nhân cách, đạo đức, kỹ năng sống; xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó trong nhà trường; chủ động tham mưu cơ chế chính sách thu hút đội ngũ giáo viên giỏi, học sinh có năng khiếu tham gia giảng dạy, học tập; quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tài sản được giao đúng quy định. Tăng cường vai trò lãnh đạo của chi ủy, chi bộ, các đoàn thể; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.


 

Đại diện học sinh phát biểu những suy nghĩ, tình cảm của các em 

dành cho thầy cô giáo và hứa quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới

Tại lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022 và kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam, nhiều tập thể và cá nhân đã được các cấp biểu dương, khen thưởng. Nhân dịp này, Chi Hội Cựu giáo chức Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật - Du lịch Bắc Ninh và một số cá nhân đã trao học bổng cho Quỹ học sinh nghèo vượt khó của Nhà trường.


 

Đồng chí Nguyễn Văn Ảnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở VHTTDL

trao kỷ niệm chương cho một số cá nhân có quá trình cống hiến, đóng góp

cho sự nghiệp phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chi Hội cựu giáo chức Trường Trung cấp VHNTDL Bắc Ninh

 ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài của nhà trường

Nguyễn Quỳnh Trang