Liên kết Website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3338
Đã truy cập : 45620990

Bắc Ninh – Kinh Bắc được biết đến là vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hiến. Trong tiến trình lịch sử của dân tộc ta, các thế hệ cộng đồng người dân Bắc Ninh đã sáng tạo ra những giá trị văn hóa vật chất và tinh thần vô cùng to lớn quý giá, và tất cả đã để lại ở kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú và giá trị.