Liên kết Website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 27597
Đã truy cập : 47550599
Không tìm thấy dữ liệu
  Tiêu đề Thời gian bắt đầu Lãnh đạo Vị trí  
1 Mời tham dự cuộc họp trực tuyến với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam 29/11/2021 15:00 Phó Giám đốc Sở - Nguyễn Xuân Trung Hội trường tầng 3 - Trụ sở UBND tỉnh Bắc Ninh
2 Mời dự Hội nghị trực tuyến về công tác quy hoạch 29/11/2021 08:00 Phó Giám đốc Sở - Nguyễn Văn Ảnh Hội trường tầng 3 - Trụ sở UBND tỉnh Bắc Ninh
3 Mời dự Lễ ra quân tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường tại các điểm di tích, du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 27/11/2021 09:00 Phó Giám đốc Sở - Nguyễn Văn Ảnh Nhà Văn hóa Viêm Xá, làng Diềm, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh
4 dự Hội nghị về công tác cán bộ. 25/11/2021 14:00 Phó Giám đốc Sở - Nguyễn Đương Bắc Tại Hội trường tầng 4 - Đảng ủy Khối các cơ quan và Doan nghiệp tỉnh
5 Tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII theo hình thức trực tuyến. 24/11/2021 07:50 Phó Giám đốc Sở - Nguyễn Đương Bắc Hội trường tầng 2, trụ sở Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (số 01, đường Lý Thánh Thông, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh).
6 tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc theo hình thức trực tuyến, ngày 24/11/2021 24/11/2021 07:30 Phó Giám đốc Sở - Nguyễn Văn Ảnh Tại Hội trường A, trụ sở Tỉnh ủy
7 MỜI HỌP “V/v thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư” 23/11/2021 15:35 Giám đốc Sở - Trịnh Hữu Hùng Tại phòng họp tầng 2 - Sở Kế hoạch và Đầu tư
8 Mời dự hội thảo khoa học Phiên chợ âm dương 23/11/2021 08:00 Phó Giám đốc Sở - Nguyễn Xuân Trung Phòng họp tầng 3, trụ sở Thành ủy Bắc Ninh
9 Mời dự Hội thảo khoa học 19/11/2021 07:30 Phó Giám đốc Sở - Nguyễn Văn Ảnh Tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ