Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 126
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 21/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke Văn hóa 19/01/2023
2 19/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Văn hóa 18/01/2023
3 16/QĐ-SVHTTDL Về việc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ Karaoke Văn hóa 10/01/2023
4 15/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke Văn hóa 10/01/2023
5 14/QĐ-SVHTTDL Về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke Văn hóa 09/01/2023
6 11/QĐ-SVHTTDL Về việc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ Karaoke Văn hóa 06/01/2023
7 570/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke Văn hóa 21/12/2022
8 554/QĐ-SVHTTDL Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 Thanh tra 14/12/2022
9 48/TB-SVHTTDL Thông báo lịch trực tiếp công dân năm 2023 của Giám đốc Sở VHTTDL Văn hóa thể thao 05/12/2022
10 539/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc thu hồi giấy phép kinh doanh Karaoke trên địa bàn TP Từ Sơn Văn hóa 05/12/2022
11 504/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa thể thao 21/11/2022
12 1450/GP-SVHTTDL Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (Karaoke 68) Văn hóa 01/11/2022
13 453/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ Karaoke Văn hóa 27/10/2022
14 433/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ Karaoke Văn hóa 12/10/2022
15 423/QĐ-SVHTTDL Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke Việt Long Văn hóa 03/10/2022
16 422/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ karoke Lộc phát Văn hóa 03/10/2022
17 1123/ĐL-SVHTTDL Điều Lệ Giải vô địch Karate tỉnh Bắc Ninh mở rộng năm 2022 Thể thao 11/09/2022
18 360/QĐ-SVHTTDL Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke Tuấn Vũ, thành phố Từ Sơn Văn hóa 30/08/2022
19 1079/GP-SVHTTDL Về việc Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke PKT CLUB, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn Văn hóa 30/08/2022
20 333/QĐ-SVHTTDL Về việc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ Karaoke (Karaoke Quán Mộc) Văn hóa 17/08/2022
Trang 1/7|<<123456>>|