Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 82
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 597/ĐL-SVHTTDL Điều lệ giải bơi vô địch các nhóm tuổi tỉnh Bắc Ninh năm 2022 Văn hóa 17/05/2022
2 600/SVHTTDL-QLVH Về việc Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Minh Khôi Văn hóa 17/05/2022
3 601/SVHTTDL-QLVH Về việc Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke FAMILY Văn hóa 17/05/2022
4 523/GP-SVHTTDL Về việc Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke ROYAL Văn hóa 04/05/2022
5 509/GP-SVHTTDL Về việc Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke B&B PARTY-KTV Văn hóa 28/04/2022
6 510/GP-SVHTTDL Về việc Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke XMEN Văn hóa 28/04/2022
7 492/SVHTTDL-QLDL V/v đăng ký tour du lịch miễn phí phục vụ các đoàn thể thao tham gia thi đấu SEA Games 31 tại Bắc Ninh Văn hóa thể thao 26/04/2022
8 478/GM-SVHTTDL Mời dự Hội thảo xây dựng Nghị quyết “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Văn hóa 24/04/2022
9 16/TB-SVHTTDL Thông báo một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức các môn thi đấu SEA Games 31 tại Bắc Ninh Thể thao 19/04/2022
10 414/GP-SVHTTDL Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ KARAOKE Văn hóa 11/04/2022
11 203/GP-SVHTTDL Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Văn hóa 02/03/2022
12 204/GP-SVHTTDL Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Văn hóa 02/03/2022
13 95/QĐ-SVHTTDL Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke Văn hóa 22/02/2022
14 119/SVHTTDL-KHTH Thông báo tuyển chọn Tình nguyện viên phục vụ SEA Games 31 tại Bắc Ninh Văn hóa 09/02/2022
15 76/QĐ-SVHTTDL Quyết định thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Văn hóa 09/02/2022
16 01/TB-HĐXTNN(2021) V/v thông báo kết quả họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh lần thứ Ba, năm 2021 Văn hóa 27/12/2021
17 491/QĐ-SVHTTDL GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE Văn hóa 22/12/2021
18 176/QĐ-SVHTTDL GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE Văn hóa 16/12/2021
19 381/SVHTTDL-TDTT Báo cáo tổng kết công tác Thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 Thể thao 15/12/2021
20 472/QĐ-HĐST Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng sơ tuyển xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021 Tổ chức 14/12/2021
Trang 1/5|<<12345>>|