Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 2059
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 478/SVHTTDL-QLDL Tài liệu phục vụ buổi làm việc với đại sứ Azerbaijan Văn hóa 12/04/2024
2 477/SVHTTDL-QLVH Phê duyệt Kế hoạch Trưng bày chuyên đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam - Tầm vóc thời đại” Văn hóa 12/04/2024
3 75/BC-SVHTTDL Báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội tháng 4/2024 (từ ngày 16/3/2024 đến ngày 16/4/2024) Văn hóa thể thao 12/04/2024
4 476/KH-SVHTTDL Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ dịch thuật và xuất bản sách Bắc Ninh tỉnh khảo dị 2024 Văn hóa 12/04/2024
5 74/BC-SVHTTDL Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 87-NQ/TU ngày 15/3/2023 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” (từ ngày 04 - 11/4/2024) Văn hóa thể thao 11/04/2024
6 471/SVHTTDL-TTr Công văn đề nghị chỉ đạo công tác tổ chức lễ hội Chùa Bút Tháp năm 2024 Văn hóa 10/04/2024
7 469/SVHTTDL-QLVH V/v đề nghị phối hợp chỉ đạo tổ chức buổi Nói chuyện chuyên đề Văn hóa 09/04/2024
8 470/SVHTTDL-qlvh V/v chương trình biểu diễn của đoàn đại biểu Bonghwa, Hàn Quốc tại Lễ hội Đền Đô, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn Văn hóa 09/04/2024
9 466/SVHTTDL-TDTT V/v phối hợp tổ chức Hội thao CNVC-LĐ Văn hóa 09/04/2024
10 467/SVHTTDL-QLVH Về việc treo băng rôn tuyên truyền Hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024 Văn hóa 09/04/2024
11 468/SVHTTDL-QLVH Về việc treo băng rôn tuyên truyền trong “Tháng hành động vì ATTP” năm 2024 Văn hóa 09/04/2024
12 22/QĐ-TTr Quyết định thanh tra và thành lập đoàn thanh tra "Thực hiện Luật PCTN, TC và thực hành tiết kiệm chống lãng phí" tại TTHL&TĐTDTT Thanh tra 09/04/2024
13 23/KH-ĐTTr KH Thanh tra "Thực hiện Luật PCTN, TC và thực hành tiết kiệm chống lãng phí" tại TTHL&TĐTDTT Văn hóa 09/04/2024
14 72/BC-SVHTTDL Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ Thanh tra 09/04/2024
15 464/GM-SVHTTDL1 (Gửi lại bản chuẩn thời gian bắt đầu từ 7 giờ 00 sáng 10/4/2024) Mời dự lễ động thổ thi công hạng mục nhà Mẫu, nhà Pháp đường, chùa Dạm, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh Văn hóa 08/04/2024
16 343/SVHTTDL Đăng ký thi đua năm 2024 Thanh tra 08/04/2024
17 112/QĐ-SVHTTDL QĐ v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh Văn hóa thể thao 08/04/2024
18 460/SVHTTDL-QLVH V/v giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Văn hóa 08/04/2024
19 449/SVHTTDL-KHTH CV rà soát pháp luật và tổng kết thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương (lần 2) Văn hóa 05/04/2024
20 452/SVHTTDL-QLVH Về việc tuyên truyền trực quan về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba tỉnh Bắc Ninh năm 2024 Văn hóa 05/04/2024
Trang 1/103|<<123456>>|