(BNP) - Đình Ngọc Thượng nằm ở phía Tây Nam của thôn Ngọc Thượng, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài. Đình được xây dựng vào thời Lê, đến thời Nguyễn đình được tu sửa lại bề thế và khang trang. Qua diễn trình lịch sử, đình đã bị phá hủy hoàn toàn. Năm 2005, nhân dân địa phương khôi phục lại đình trên nền đất cũ theo kết cấu kiến trúc truyền thống.