Đại Lai vốn là một làng cổ, xưa thuộc tổng Đại Lai (nay thuộc thôn Đại Lai - xã Đai Lai - huyện Gia Bình). Nơi đây còn bảo lưu được ngôi đình cổ kính, phản ánh đậm nét bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa tiêu biểu của người dân địa phương.