Hội nghị trực tuyến triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về người Việt nam ở nước ngoài

29/06/2022 17:39 Số lượt xem: 270

(BNP) - Chiều 29/6, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Tuyên giáo TƯ, Ban Dân vận TƯ, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và Nghị quyết 169-NQ/CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động về tiếp tục đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 - 2026.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản trong Kết luận số 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169 của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó, những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào ta ở nước ngoài phát huy khả năng, tích cực học tập, lao động, sản xuất, đóng góp cho quê hương, đất nước. Đến nay, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 5,3 triệu người ở hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ. Dù ở bất cứ nơi đâu, đồng bào ta luôn hướng về Tổ quốc, gắn bó máu thịt với cội nguồn dân tộc, là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Bộ Chính trị, Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của các nước sở tại, triển khai các biện pháp tổng thể chăm lo, hỗ trợ đồng bào, nhất là ở địa bàn còn khó khăn. Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đổi mới nội dung, phương thức, tư duy về công tác tuyên truyền về thông tin đối ngoại...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định vai trò, tầm quan trọng của người Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng Kết luận số12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169 của Chính phủ cũng như các chủ trương, chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; triển khai các biện pháp tổng thể hỗ trợ giúp đỡ đồng bào ở nước ngoài trong việc chấp hành pháp luật của nước sở tại, tham gia học tập, lao động, sản xuất kinh doanh; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện các chính sách để tạo điều kiện tối đa để cộng đồng người Việt ở nước ngoài phát huy vai trò của mình, nhất là trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đề nghị các đại biểu nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao để đưa vào các chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn. Trong thời gian tới, để đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung Kết luận số12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169 của Chính phủ.

Lãnh đạo các Sở, ngành liên quan tham dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm gắn kết kiều bào Việt Nam ở nước ngoài với địa phương; vận động kiều bào tham gia đóng góp vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; khuyến khích, tạo điều kiện để kiều bào về thăm quê hương, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân, đặc biệt tại các địa bàn có tình hình chính trị phức tạp, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, đánh giá tình hình và tăng cường các biện pháp hỗ trợ lao động, du học sinh Bắc Ninh ở nước ngoài. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đẩy mạnh vận động, thu hút đầu tư, triển khai danh mục các dự án khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư theo Chương trình hành động của Chính phủ.

H.T