Thẩm tra tờ trình về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố

29/06/2022 20:52 Số lượt xem: 1005

(BNP) - Chiều 29/6, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra Tờ trình về Quy định số lượng, chức danh; một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, khu phố và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì. Đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo.

Toàn cảnh hội nghị. 

Qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 133 ngày 03/10/2018 của HĐND tỉnh, các địa phương trong toàn tỉnh đã sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố đảm bảo kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở cơ bản đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết HĐND tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để hệ thống chính trị ở cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, ngày 24/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Theo Nghị định này, Chính phủ giao UBND cấp tỉnh có trách nhiệm trình HĐND cùng cấp quy định chức danh và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách; mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, khu phố. Bên cạnh đó, việc thực hiện Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” đã được thực hiện ở 100% các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, dẫn đến số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu phố có thay đổi so với quy định tại Nghị quyết số 133 của HĐND tỉnh.

Trưởng Ban Pháp chế Nguyễn Công Thắng.

Tại hội nghị, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết mới về việc quy định số lượng, chức danh; một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Ban Pháp chế đề nghị cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan giải trình, làm rõ một số nội dung: Trình tự và quy trình xây dựng văn bản; kết quả thực hiện và tác động của Nghị quyết số 133 của HĐND tỉnh; thực trạng số lượng cán bộ không chuyên trách hiện nay; việc giải quyết chế độ, chính sách cho những đối tượng dôi dư (nếu có); số lượng và những đối tượng thuộc diện cán bộ không chuyên trách; số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo từng chức danh; căn cứ pháp lý đề xuất số lượng chức danh, định mức phụ cấp...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung nhấn mạnh đây là một trong những chính sách liên quan trực tiếp đến nhiều đối tượng chịu tác động ở cơ sở. Đề nghị cơ quan soạn thảo lưu ý về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật; cần đánh giá tác động chính sách, tiếp tục tham khảo ý kiến từ cơ sở, hoàn thiện nội dung, bảo đảm tính khả thi.

Trưởng Ban Pháp chế Nguyễn Công Thắng thống nhất thông qua nội dung tờ trình; đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh nội dung tờ trình theo ý kiến của các đại biểu. Khi Nghị quyết được ban hành, sớm có hướng dẫn cụ thể, chi tiết để cơ sở triển khai thực hiện.