Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham gia ý kiến dự thảo Chỉ thị
Số ký hiệu 1837/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/06/2022 Người ký Nguyễn Nhân Thắng
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham gia ý kiến dự thảo Chỉ thị
Văn bản khác :