Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng các nghĩa trang nhân dân cũ trên địa bàn phường Kim Chân, thành phố Bắc Ninh
Số ký hiệu 1840/UBND-XDCB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/06/2022 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Xây dựng cơ bản File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng các nghĩa trang nhân dân cũ trên địa bàn phường Kim Chân, thành phố Bắc Ninh
Văn bản khác :