Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các dự án giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu 1841/UBND-KGVX Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/06/2022 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Lao động - Thương binh - Xã hội File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các dự án giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Văn bản khác :