Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hoàn thiện báo cáo tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển KTXH và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng
Số ký hiệu 1855/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 29/06/2022 Người ký Nguyễn Nhân Thắng
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hoàn thiện báo cáo tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển KTXH và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng
Văn bản khác :