Ngày 17 tháng 8 năm 2022
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Gia Bình!

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3118
Đã truy cập : 68916540

 

Triển khai chương trình ứng dụng công nghệ thiết bị bay không người lái trong chương trình “cánh đồng không bước chân” thực hiện các khâu từ làm đất đến thu hoạch, trong vụ mùa 2022, huyện Gia Bình đã triển khai thực hiện được khoảng 178 ha tại các xã : Xuân Lai, Nhân Thắng, TT Gia Bình, Đại Bái, Lãng Ngâm, Đông Cứu