Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 822
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 1881/QĐ-UBND QĐ Kết thúc thời gian cách ly y tế đối với khu vực của gia đình F0 ở thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng Y tế 02/12/2021
2 1873/QĐ-UBND QĐ V/v thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với ngõ của gia đình F0 ở thôn Ích Phú, xã Song Giang Y tế 01/12/2021
3 05/CT-TT.HĐNT Chương trình công tác tháng 12 năm 2021 TTHĐND 01/12/2021
4 1094/CV-UBND CV V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Y tế 29/11/2021
5 174/TTr-UBND Triệu tập họp UBND huyện tháng 12/2021 VP 29/11/2021
6 1832/QĐ-UBND QĐ V/v thiết lập các vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với ngõ của gia đình F0 ở thôn Ích Phú, xã Song Giang Y tế 28/11/2021
7 1833/QĐ-UBND V/v thiết lập các vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với xóm 5, thôn Lập Ái, xã Song Giang Y tế 28/11/2021
8 1830/QĐ-UBND QĐ Dừng phong tỏa xã Song Giang để thiết lập các vùng cách ly y tế Y tế 28/11/2021
9 1831/QĐ-UBND QĐ V/v thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với toàn bộ thôn Chi Nhị, xã Song Giang Y tế 28/11/2021
10 1834/QĐ-UBND QĐ V/v thiết lập các vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với ngõ của gia đình F0 ở thôn Từ Ái, xã Song Giang Y tế 28/11/2021
11 831/2021/QĐ-UBND QĐ Ban hanh Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gia Bình Nội vụ 28/11/2021
12 751/2021/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Gia Bình Nội vụ 28/11/2021
13 1838/QĐ-UBND QĐ Kết thúc thời gian cách ly y tế đối với ngõ của gia đình F0 ở thôn Ngăm Mạc, xã Lãng Ngâm Y tế 28/11/2021
14 552/TB-UBND QĐ Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 11/2021 HCVP 24/11/2021
15 1798/QĐ-UBND Về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực của gia đình F0 ở thôn Đại Bái, xã Đại Bái Phòng chống dịch bệnh 24/11/2021
16 98/KH-UBND Thực hiện chỉ thị 05- CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững” trên địa bàn huyện Gia Bình giai đoạn 2021-2030 LĐTBXH 22/11/2021
17 1072/CV-UBND CV V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Y tế 21/11/2021
18 1776/ QĐ-UBND QĐ Về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại ngõ của gia đình F0 ở thôn Lương Pháp, xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình Y tế 21/11/2021
19 1775/QĐ-UBND QĐ thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid19 tại ngõ của gia đình F0 ở thôn Lập Ái, xã Song Giang, huyện Gia Bình Y tế 21/11/2021
20 1774/QĐ-UBND QĐ kết thúc thời gian cách ly y tế đối vưới ngõ của gia đình F0 ở thôn Chi Nhị, xã Song Giang Y tế 21/11/2021
Trang 1/42123456>>|