Thống kê truy cập

Online : 5925
Đã truy cập : 84647821

Ngày 30/01/2023, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Lễ giao, nhận quân huyện Lương Tài năm 2023, dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Trường: Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Trưởng BTC Lễ giao nhận quân năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Chi tiết

Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Chi tiết
1

Về việc lấy ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Lương Tài   571

Từ ngày : 20/10/2022
Đến ngày : 20/11/20222

Về việc lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lương Tài   414

Từ ngày : 20/10/2022
Đến ngày : 20/10/20223

lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân đối với xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2021   903

Từ ngày : 20/01/2022
Đến ngày : 25/01/20224

TB Về việc lấy ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lương Tài   857

Từ ngày : 04/02/2021
Đến ngày : 04/03/2021

5

TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; TÍCH CỰC ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, KHAI THÁC TIỀM NĂNG, LỢI THẾ CỦA ĐỊA PHƯƠNG, TỪNG BƯỚC XÂY DỰNG HUYỆN LƯƠNG TÀI TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU (Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lương Tài lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025)   1140

Từ ngày : 04/06/2020
Đến ngày : 20/06/2020

6

TB V/v lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Lương Tài năm 2019   786

Từ ngày : 03/10/2019
Đến ngày : 18/10/2019

7

TB V/v lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019   740

Từ ngày : 03/09/2019
Đến ngày : 06/09/2019

8

Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới 2018   750

Từ ngày : 12/11/2018
Đến ngày : 15/11/2018

Trang 1/1|<<1