Danh sách đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

29/05/2021 03:46 Số lượt xem: 2570
Danh sách đại biểu HĐND huyện khóa XXX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đai biểu HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (File đính kèm)

Huyện Lương Tài
Nguồn: BBN