Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Tỉnh giám sát tại huyện Lương Tài

09/06/2022 14:50 Số lượt xem: 127

Sáng 08/6/2022 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện chính sách phát triển hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tại huyện Lương Tài. Đồng chí Vũ Minh Hiếu: Uỷ viên BTV tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính tỉnh ủy, Trưởng Ban kinh tế ngân sách của tỉnh chủ trì

      Cùng đi có lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ở huyện đón tiếp và làm việc có đồng chí Phạm Thanh Hải: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Vũ Văn Hào: Phó Chủ tịch UBND huyện và các ban, ngành có liên quan .


 

(Đồng chí Vũ Minh Hiếu: UV BTV tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính, trưởng Ban kinh tế ngân sách tỉnh giám sát tại huyện)

Thực hiện Nghị quyết số 147 ngày 6/12/2018 của HĐND tỉnh, huyện Lương Tài đã triển khai tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết thông qua nhiều hình thức để người dân tiếp cận và hưởng lợi nhiều chính sách, từ năm 2019 đến năm 2021 huyện đã thực hiện hỗ trợ hơn 58 tỷ đồng trong lĩnh vực trồng trọt, phát triển chăn nuôi, sản xuất an toàn thực phẩm, hỗ trợ tích tụ ruộng đất, đầu tư sản xuất, việc thực hiện Nghị quyết 147 đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, trong đó đã đẩy mạnh sản xuất hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, phù hợp với nhu cầu thực tế của nhân dân, tuy nhiên quá trình triển khai Nghị quyết còn một số hạn chế công tác tuyên truyền phổ biến chính sách ở một số địa phương chưa được thường xuyên. Doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện còn ít, đầu tư vào sản xuất nông nghiệp có giá trị thấp hơn nhiều vào các ngành nghề khác, một số nội dung hỗ trợ theo tính chất thời vụ thường vào cuối năm như hỗ trợ cây trồng có giá trị kinh tế cao, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất dẫn đến việc điểu chỉnh kinh tế cao gặp nhiều khó khăn, còn thiếu chính sách hỗ trợ cho chương trình Ocop, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, nông nhiệp hữu cơ, nuôi trồng thủy sản chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.


 

(Toàn cảnh buổi giám sát)

Đồng chí Vũ Minh Hiếu: Uỷ viên BTV tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính tỉnh ủy, Trưởng Ban kinh tế ngân sách của tỉnh đề nghị huyện Lương Tài tiếp tục tuyên truyền các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp; tăng cường tập huấn, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hỗ trợ; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai các nội dung hỗ trợ; công khai kinh phí hỗ trợ, đối tượng được hỗ trợ, phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong thực hiện Nghị quyết; vận động người dân chuyển đổi quy mô, ứng dụng cơ giới hóa, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.


(Đồng chí Vũ Minh Hiếu: UV BTV tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính, trưởng Ban kinh tế ngân sách tỉnh kết luận )

Kết luận hội nghị đồng chí Vũ Minh Hiếu: Uỷ viên BTV tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính tỉnh ủy, Trưởng Ban kinh tế ngân sách tỉnh đánh giá cao kết quả triển khai Nghị quyết 147 của huyện Lương Tài, đồng thời đề nghị huyện đánh giá sâu hơn hiệu quả tồn tại trong quá trình triển khai Nghị quyết cũng như những kiến nghị đề xuất điều chỉnh Nghị quyết. Đây sẽ là cơ sở để Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh xây dựng báo cáo thẩm tra trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới. Trước đó đồng chí Trưởng Ban nội chính tỉnh ủy, Trưởng Ban kinh tế ngân sách tỉnh đã cùng đoàn giám sát đã đi thăm một số mô hình đã được hỗ trợ theo Nghị quyết 147 trên địa bàn huyện Lương Tài.

Cổng TTĐT huyện