Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII)

13/10/2021 08:08 Số lượt xem: 127

Chiều 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh dự. Hội nghị được kết nối với các điểm cầu tại các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.


 

(Hình ảnh tại điểm cầu huyện Lương Tài)

Tại điểm cầu huyện Lương Tài có các đồng chí: Lê Tuấn Hồng: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Lương Tài; đồng chí Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư TT huyện ủy; đồng chí Phạm Thanh Hải: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, các đồng chí Bí thư chi bộ cơ sở; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp; Lãnh đạo chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Theo đó, từ ngày 04/10 đến ngày 07/10/2021, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, dưới dự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ban Chấp hành Trung ương đã cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước năm 3 năm 2022 - 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương cũng cho ý kiến vào Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định về những việc đảng viên không được làm; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đề nghị các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, khẩn trương tổ chức thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) đến cán bộ, đảng viên bằng hình thức phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế, xong trước ngày 25/10/2021. Đồng thời, chủ động xây dựng Dự thảo Chương trình hành động, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết; rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ còn lại của năm 2021 để tập trung khắc phục hạn chế, tận dụng tốt thời điểm vàng trong phát triển kinh tế - xã hội, quyết liệt thực hiện các giải pháp tạo động lực, khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư… nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần liên tục, kiên trì, cập nhật bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung cụ thể khi triển khai thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Các cơ quan báo chí - truyền thông đẩy mạnh việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và mỗi địa phương, đơn vị.