UBND HUYỆN TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 10

13/10/2021 14:31 Số lượt xem: 198

Sáng ngày 13/10/2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thanh Hải: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 để thảo luận 6 nội dung quan trọng trong thời gian tới.

 

(Toàn cảnh hội nghị)

Cùng dự có đồng chí Hoàng Văn Trường: Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, đồng chí Trần Xuân Nhiên: Phó Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí thành viên UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, giám đốc trung tâm hành chính công huyện.

(Đại biểu báo cáo tại hội nghị)

Tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo Kế hoạch làm thủy lợi cải tạo đất năm 2021: Kế hoạch làm thủy lợi cải tạo đất năm 2020, xây dựng với  tổng khối lượng: 80.000 m3, trong đó: Kênh tưới 44.743 m3, kênh tiêu 24.362 m3, kênh dẫn 2.525 m3, bờ vùng 8.370 m3, dự kiến vớt 4.610 m3 bèo, xây lát 210 m3. Ban chỉ đạo làm thủy lợi cải tạo đất huyện, các cơ quan chuyên môn phối hợp UBND các xã, thị trấn đã tập trung chỉ đạo ra quân đồng loạt tạo nên phong trào lao động tích cực trong toàn huyện, huy động các nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện tiến hành thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể:

  Tổng khối lượng thực hiện: 106.774 m3/80.000 m3, đạt 133,5% KH, bằng 140% cùng kỳ năm 2019. Nạo vét 02 tuyến kênh với tổng kinh phí thực hiện: 539.276.000 đồng.

Khối lượng Kế hoạch làm thuỷ lợi cải tạo đất năm 2021; Tổng khối lượng đất: 92.000 m3, bằng 115,0% so với KH năm 2020; Dự kiến vớt bèo 19.400 m2; xây lát 380 m3. Công trình trọng điểm của huyện, nạo vét 02 tuyến kênh với tổng kinh phí dự toán: 500.000.000 đồng. Ngoài công trình trọng điểm của huyện, mỗi xã, thị trấn xác định 01 công trình trọng điểm của đơn vị mình nhằm phát động phong trào làm thuỷ lợi cải tạo đất, giúp nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc làm thủy lợi cải tạo đất, từ đó tích cực tham gia thực hiện hoàn thành Kế hoạch

Đề án diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Lương Tài: Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025. Diệt chuột trên quy mô toàn huyện, tập trung trên diện tích lúa, bờ vùng, bờ thửa, những nơi có điều kiện để chuột trú ngụ, sinh sản... Số lượng bẫy để diệt chuột cho diện tích khoảng 4.500 ha lúa khoảng 22.500 bẫy (định mức khoảng: 05 bẫy/01ha).  Diện tích sử dụng thuốc hóa học khoảng 36.000 ha (lúa 2 vụ), mỗi năm diện tích khoảng 9.000 ha. Ngoài ra, tùy theo tình hình cụ thể, các xã, thị trấn tổ chức diệt chuột đến các diện tích/vùng chuyn đi, diện tích/vùng cây ăn quả và diện tích khác. Kinh phí thực hiện do các xã, thị trấn tự cân đối.

Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2021; nhiệm vụ năm 2022. Trong năm 2021 tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, việc ứng dụng CNTT để lãnh chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch, quản lý nhà nước đã được triển khai nhanh chóng, kịp thời, đạt hiệu quả cao. Thực hiện ứng dụng CNTT để giải quyết công việc đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã có bước tiến triển mới, góp phần trong việc giải quyết công việc thuận tiện, tiết kiệm được thời gian và kinh tế. Huyện Lương Tài trong năm đã được Tỉnh đánh giá là một trong những đơn vị đứng top đầu trong việc ứng dụng CNTT của toàn tỉnh. Phần lớn các đơn vị đã thực hiện tốt việc tạo lập hồ sơ công việc và ký số văn bản điện tử. Huyện đã hoàn thành được kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2021. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp đã tạo lập hồ sơ công việc và ký số đạt 88,58%, các xã, thị trấn đạt 76,97%. Hoạt động của Cổng thông tin thành phần đã và đang dần đi vào hoạt động có nề nếp. Huyện đã triển khai tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn đạt kết quả tốt.

Phương hướng, nhiệm vụ chính: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động. Đầu tư nâng cấp hạ tầng thông tin. Tích cực triển khai, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong tất cả các lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt ở các lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, thuế…  Cung cấp đầy đủ thông tin, dịch vụ công trực tuyến từ cấp độ 3,4 trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính của huyện. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có đầy đủ máy vi tính đạt chất lượng đáp ứng việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng  Đào tạo nâng cao nguồn nhân lực ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. - Đảm bảo an toàn thông tin, hạn chế rủi ro có thể xảy ra.

 Một số chỉ tiêu cụ thể:  Đẩy mạnh việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong nội bộ các cơ quan nhà nước, phấn đấu tỷ lệ tạo lập hồ sơ công việc và ký số trên hệ thống đạt từ 90% trở lên đối với cấp huyện và 85% trở lên đối với cấp xã các công việc được xử lý trên hệ thống.  Duy trì, nâng cấp và nâng cao chất lượng cung cấp nội dung, đa dạng về thông tin, tăng cường các chức năng đối thoại trực tiếp, giao tiếp điện tử với người dân và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phần của đơn vị.  Tăng cường cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử thành phần của huyện, của các đơn vị nhằm phổ biến các văn bản chỉ đạo điều hành, các hoạt động của huyện, của địa phương đến với người dân để quảng bá hình ảnh, cung cấp các thông tin đến với người dân, doanh nghiệp. Tối thiểu 3 bài, 9 tin/quý và các văn bản chỉ đạo, điều hành của đơn vị.  Đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm hành chính công của huyện, một cửa của các xã, thị trấn đưa các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đến với người dân, doanh nghiệp tăng số lượng hồ sơ tiếp nhận, xử lý qua mạng giúp tiết kiệm thời gian, chi phí…

Báo cáo kết quả quản lý sử dụng các khoản thu - chi (thỏa thuận và tự nguyện) năm học 2020 - 2021 và kế hoạch thực hiện các khoản thu (thỏa thuận và tự nguyện) năm học 2021 - 2022 các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.

Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Báo cáo kết quả công tác dạy nghề, giải quyết việc làm năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.


(Phó chủ tịch TT UBND huyện Hoàng Văn Trường phát biểu tại hội nghị)

Tại hội nghị các đại biểu thống nhất với các nội dung báo cáo, kế hoạch đã được nghe, đồng thời đưa ra những khó khăn, vướng mắc cũng như giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.


(Chủ tịch UBND huyện Phạm Thanh Hải kết luận hội nghị)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Hải: Chủ tịch UBND huyện biểu dương những kết quả đã đạt được trong các lĩnh vực của huyện trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới:

Đối với lĩnh vực văn hóa-xã hội: Xác định công tác phòng, chống dịch vẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện, thường xuyên kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, chống những tình trạng, chủ quan lơ là trong công tác phòng, chống dịch. Tổ chức tiêm phòng theo kế hoạch, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, không tập trung đông người, đeo khẩu trang khi ra ngoài. Làm tốt công tác điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo khách quan, công bằng. Chi trả hỗ trợ người dân kịp thời, đúng đối tượng. Kiểm tra đánh giá tình hình học tập trong các trường, đồng thời kiểm tra tình hình cơ sở vật chất của các trường.

Đối với lĩnh vực kinh tế: Trong sản xuất nông nghiệp các ngành chỉ đạo thu hoạch lúa mùa, chuẩn bị cho chăm sóc vụ đông. Tiếp tục tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng; giải quyết vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đẩy nhanh tiến độ thi công tác dự án trọng điểm của huyện; Kịp thời đẩy mạnh công tác đầu tư công; Chỉnh trang đô thị chuẩn bị cho đón năm mới 2022. Tổ chức kiểm tra, sử dụng kinh phí chống dịch đúng định mức, quy định.

Đối với lĩnh vực nội chính: Đôn đốc, thực hiện các quyết định sau thanh tra, kiểm tra. Giải quyết một số vụ việc tồn đọng, kéo dài; Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra an toàn giao thông, an ninh xã hội, công tác phòng, chống dịch. Tiếp tục thực hiện nghiêm chặt chẽ các quy trình trong việc tuyển quân, xử lý nghiêm các vi phạm trong tuyển quân; Thực hiện đầy đủ các điều kiện để phục vụ cho diễn tập phòng thủ khu vực của huyện trong tháng 11.

Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

 

PVD-Phòng VH&TT