Phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp sạch sản phẩm có thế mạnh của xã Đại Xuân

24/06/2022 16:27 Số lượt xem: 92

Xây dựng và phát triển các mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi tất yếu hiện nay không chỉ ở Việt Nam mà ở trên toàn thế giới. Nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao không chỉ đem lại những sản phẩm tốt cho sức khỏe con người, thân thiện với môi trường mà còn đem lại thu nhập cao cho người nông dân. Với lợi thế là một xã thuần nông với hơn 500 ha đất nông nghiệp, hiện nay xã Đại Xuân đã và đang có những chuyển biến tốt trong sản xuất. Nếu như trước đây, 100% các hộ xã viên sản xuất nông nghiệp theo phương pháp thủ công thì nay nhờ vào tiến bộ khoa học kỹ thuật máy móc đã được đưa vào phục vụ sản xuất từ khâu làm đất, vun xới, chăm bón đến khâu thu hoạch, đồng thời lựa chọn được các giống cây trồng cho năng suất, chất lượng cao đưa vào sản xuất. Ý thức được những vấn đề trên, việc tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi phương thức sản xuất là vấn đề quan trọng do vậy Đảng ủy xã Đại xuân thường xuyên chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với chính quyền tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua phát triển kinh tế bằng việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp; xây dựng các mô hình kinh tế, giúp nhau phát triển sản xuất bằng nhiều hình thức phù hợp cho đoàn viên, hội viên, nhân dân.


Lúa thảo dược, sản phẩm của HTX nông sản an toàn Đại Xuân

Trong công tác tuyên truyền, vận động, tập huấn nghiệp vụ, xã Đại Xuân đã lồng ghép nội dung tuyên truyền xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao tại các hội nghị, các buổi sinh hoạt thôn, hoặc gắn với các phong trào, hoạt động cụ thể. Qua đó đã tạo sức lan tỏa rộng khắp, từng bước nâng cao nhận thức của nhân dân, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và nhân dân ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trong sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế mang lại giá trị cao như phát triển kinh tế trang trại, gia trại theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung như trang trại chăn nuôi; trang trại kết hợp trồng trọt, chăn nuôi; mô hình trồng rau nhà lưới, mô hình sản xuất lúa Nàng Xuân, lúa tím thảo dược theo hướng vệ sinh an toàn thực phẩm, thay đổi phương thức sản xuất, quy hoạch lại các vùng sản xuất theo hướng chuyên canh và hướng nông dân tham gia liên kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị của từng loại sản phẩm nông nghiệp.

Với điều kiện thổ nhưỡng và tiểu vùng khí hậu thuận lợi nên Đại Xuân đã hình thành nên vùng trồng tích tụ ruộng đất, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; thu hút doanh nghiệp vào đầu tư trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Hiện nay trên địa bàn xã có 1 hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn Đại Xuân sản xuất theo hướng VietGap các giống lúa tẻ thơm, lúa thảo dược. Đặc biệt gạo tẻ thơm Đại Xuân đã đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao; 1 mô hình nhà màng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau, áp dụng quy trình sản xuất nghiêm ngặt đã cho ra những sản phẩm các loại rau sạch, chất lượng cao được bày bán tại siêu thị và xuất khẩu mang lại giá trị kinh tế cao cho người sản xuất; 1 doanh nghiệp thuê ruộng đầu tư sản xuất nông nghiệp giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương mang lại hiệu quả cao.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, trong thời gian tới xã Đại Xuân tiếp tục thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức về những lợi ích của việc sản xuất sạch hơn, an toàn, ý thức, trách nhiệm của mình vì lợi ích chung. Đồng thời chú trọng chú trọng đến công tác đào tạo chất lượng lao động nông nghiệpNông nghiệp thời hội nhập cần phải có những người nông dân có tư duy nhận thức mới, do đó nhất thiết phải đầu tư phát triển nhân lực trong nông nghiệp để nông dân là những người lao động nông nghiệp chuyên nghiệp, sản xuất nông nghiệp theo tư duy công nghiệp.

Hai là, hướng dẫn người dân hướng tới nền nông nghiệp hữu cơ, tiếp cận với những phương pháp canh tác hiện đại, định hướng sản xuất nông nghiệp tiệm cận dần với tiêu chuẩn VietGAP và các tiêu chuẩn cao hơn. Thực hiện liên kết chặt chẽ giữa các nhà: Nhà nông, Nhà nước, Nhà khoa học, Nhà doanh nghiệp, Ngân hàng và Nhà phân phối.

Ba là, tăng cường quản lý và bảo vệ môi trường. Tăng cường đầu tư công vào các công trình phòng, chống thiên tai, giảm tác động bất lợi về môi trường, dự báo, giám sát và phòng ngừa dịch bệnh; tăng cường quản lý chất thải nông nghiệp. Chú trọng đầu tư xây dựng thương hiệu nông sản, nhận diện thương hiệu của địa phương góp phần nâng cao uy tín và giá trị gia tăng của sản phẩm./.

Nguyễn Khắc Kiên - Ban Tuyên giáo Huyện ủy