Xuân về nhớ Bác

30/01/2023 15:52 Số lượt xem: 122

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. Sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách sáng ngời của Người sống mãi trong lòng Nhân dân và dân tộc Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Người mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập và noi theo.

Ngay sau cách mạng Tháng Tám thành công, Bác coi công tác phòng, chống thiên tai là một cuộc chiến hết sức gay go, gian khổ và để chống lại "thứ giặc ghê gớm” đó, Người và Chính phủ đã đặc biệt quan tâm vấn đề phòng, chống thiên tai. Người chú trọng việc phát động phong trào toàn dân làm thủy lợi, thường xuyên khuyến khích phong trào đắp đê, xây kè, chống hạn và thường dành thời gian đi kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, sửa chữa các công trình thủy nông, đê điều, tham gia động viên tát nước chống hạn, chống úng với bà con nông dân. Mặc dù, bận rất nhiều công việc, nhưng hàng năm chuẩn bị đến mùa mưa, lũ Chủ tịch Hồ Chí Minh lại gửi thư nhắc nhở đồng bào, cán bộ và chiến sỹ cả nước, đặc biệt là các tỉnh có đê, phải tích cực đắp đê, phòng chống lụt. Bác căn dặn: “Trong mỗi địa phương, đồng bào sẽ đặt kế hoạch giữ đê cho thật sát với tình hình quân sự và kinh tế, sẽ cố gắng thực hành kế hoạch cho kì được, để giữ gìn kho người và kho thóc của ta và thi hành triệt để chương trình hộ đê của Chính phủ” - (Hồ Chí Minh, Biên niên sự kiện, Nxb Chính trị quốc gia sự thật. H,2016, tập 5, tr 31).

Ngày 25/7/1960, huyện Võ Giàng (nay là huyện Quế Võ) rất vinh dự và tự hào được đón Bác về thăm và  trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống lũ lụt: Đó là vào “Tháng 7 năm 1960, mưa lớn kéo dài nhiều ngày làm cho nước sông lên to, nhiều khúc đê sông Cầu thuộc địa phận huyện Võ Giàng có nguy cơ sạt lở… tại kè Thống Thượng xã Việt Thống, Người đã xem xét tỉ mỉ từng đoạn đê. Kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão của nhân dân, nhắc nhở mọi người phải tích cực chuẩn bị tốt phòng chống lụt, bão khi có sự cố” - (Lịch sử Đảng bộ huyện Quế Võ 1930- 2020, Nxb Thanh niên, tr 165). Sau khi xem xét, Bác hỏi han về mực nước lên xuống và tình hình chuẩn bị chống lụt của cán bộ, nhân dân địa phương. Khi thấy địa phương có sáng kiến dùng cọc tre cắm tiêu ở vị trí xung yếu để phát hiện sụt lở ngầm, Bác đã khen ngợi và căn dặn nên phổ biến kinh nghiệm cho các làng có đê. Khi thấy người dân gánh nước ao hồ bị ngập úng về nấu ăn, Bác căn dặn: Làng cần khắc phục, giữ vệ sinh, dùng phèn chua và sống tàu lá chuối khuấy lấy nước lắng, lọc để ăn uống mới đảm bảo sức khỏe chống chọi với thiên tai bão lụt. Những lời căn dặn của Bác đến nay còn nguyên giá trị. Bác căn dặn cán bộ, đảng viên và nhân dân coi việc giữ đê, chống lụt quan trọng như chống giặc ngoại xâm; Bác nhắc nhở cán bộ và nhân dân địa phương không được chủ quan, phải có kế hoạch cụ thể để sẵn sàng đối phó kịp thời với bão lụt, và cần kết hợp tốt giữa sản xuất và phòng chống lũ lụt, phải biến quyết tâm của lãnh đạo thành quyết tâm của đảng viên, đoàn viên và đông đảo nhân dân; phải đoàn kết, thi đua vượt khó giữ vững đê điều, giành vụ mùa thắng lợi; Bác còn căn dặn phải giữ vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân để đủ sức chống chọi với bão lụt. Năm 2022 được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, đầu tư xây dựng biểu tượng nơi Bác Hồ về thăm và kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại vị trí K64+650 đê Hữu Cầu, xã Việt Thống.


Biểu tượng nơi Bác Hồ về thăm và kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại vị trí K64+650 đê Hữu Cầu trên địa bàn xã Việt Thống

Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua, huyện Quế Võ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn và đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2022 tổng giá trị sản xuất là 61.966 tỷ đồng, tăng 8,9% so cùng kỳ 2021(trong đó: nông, lâm nghiệp, thủy sản: 1.532 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng: 56.284 tỷ đồng; dịch vụ: 4.150 tỷ đồng). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 2,9%; công nghiệp, xây dựng chiếm 90,1%; dịch vụ chiếm 7,0%. Đến nay, toàn huyện đã đạt 156/190 tiêu chí (trong đó: xã Mộ Đạo cơ bản đạt 19/19 tiêu chí; xã Chi Lăng đạt 18/19 tiêu chí). Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; sự nghiệp giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, y tế - dân số, hoạt động văn hoá - thể thao đạt nhiều kết quả. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quế Võ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, tiếp tục quán triệt sâu sắc lời căn dặn của Bác về công tác giữ đê, chống lụt bão và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thân của Nhân dân. Coi công tác giữ đê, phòng chống lụt bão như chống giặc ngoại xâm. Thường xuyên thực hiện tốt kế hoạch phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân không lơ là, chủ quan, chủ động sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khi bão, lụt xảy ra./.

Nguyễn Khắc Kiên - Ban Tuyên giáo Huyện ủy