Ban chỉ đạo 138 huyện tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

31/01/2023 20:24 Số lượt xem: 110

Ngày 31/1/2023, Ban chỉ đạo 138 Huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có dại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện; đồng chí Nguyễn Đình Khương, UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện.


 

Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện trong năm vừa qua đã được cấp ủy, chính quyền, BCĐ 138 các cấp quan tâm, tập trung chỉ đạo. Lực lượng Công an huyện đã phát huy vai trò thường trực trong công tác tham mưu, phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung công tác đã đề ra, nhất là chú trọng công tác phòng ngừa xã hội bằng việc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phát huy vai trò tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải của nhân dân trong việc giữ gìn ANTT ở cơ sở và những vấn đề nổi lên có liên quan đến ANTT. Các ban, ngành, đoàn thể huyện đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an các cấp thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp và các mặt công tác có liên quan đến xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần không nhỏ vào sự ổn định về ANTT trên địa bàn huyện. Công an huyện đã điều tra làm rõ 89/94 vụ phạm pháp hình sự, đạt 94,7%.


 

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Trong năm qua, toàn huyện đã ra mắt 10 tổ liên gia an toàn về PCCC; 14/14 xã, thị trấn triển khai mô hình dịch vụ công trực tuyến góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính của người dân; tạo tài khoản cho 100% các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà nghỉ, cơ sở khám chữa bệnh, thực hiện thông báo lưu trú trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư….


 

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế cần được tập trung khắc phục trong năm 2023 và thời gian tới để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


 

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện đánh giá cao kết quả, thành tích Ban Chỉ đạo 138 huyện, các địa phương, đơn vị đạt được trong năm qua. Và để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2023, đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo 138 huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành của huyện và các xã, thị trấn tập trung quán triệt sâu sắc, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp về công tác ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Quân đội, Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác dân vận; công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; Công an huyện, phối hợp với UBND xã Hoàn Sơn, Đại Đồng thực hiện tốt công tác chuyển hóa địa bàn, phấn đấu đến tháng 9 năm 2023 đề xuất Ban chỉ đạo 138 tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Công an có quyết định đưa 2 xã Hoàn Sơn, Đại Đồng ra khỏi diện “xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự”. Cùng với đó, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 


 

Đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được Ban chỉ đạo 138 huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.


 

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Hà Thuận, Dương Hòa- Trung tâm VH, TT&TT