Minh Đạo tổ chức thành công diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2021

18/10/2021 20:28 Số lượt xem: 142

Ngày 14/10, xã Minh Đạo tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Đại Đồng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện dự và chỉ đạo diễn tập. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Công Ký, UVBTV, PCT TT UBND huyện; đồng chí Nguyễn Đình Khương, UVBTV, PCT HĐND huyện, cùng đại diện lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện.


 

Đồng chí Nguyễn Đại Đồng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện phát biểu khai mạc diễn tập

Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Nguyễn Đại Đồng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện nhấn mạnh: Đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền; vai trò tham mưu của các ngành trong đó lực lượng quân sự, công an làm nòng cốt, trong tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuẩn bị  và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI) về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định 21/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 2 năm 2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.


 

Thực hành diễn tập

Cuộc diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ xã Minh Đạo được tiến hành theo 3 giai đoạn: Chuyển xã vào các trạng thái Quốc phòng, an ninh, chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ, xử trí tình huống A2; Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ. Do yêu cầu bảo đảm phòng dịch COVID-19, cuộc diễn tập tập trung vào phần diễn tập cơ chế. Trong đó chú trọng xây dựng, hoàn thiện các phương án chiến đấu phòng thủ về chuyển trạng thái của địa phương, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, xử lý tình huống A2....; nhấn mạnh vai trò của Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND xã lãnh, chỉ đạo, điều hành các hội nghị và hành động của cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong từng giai đoạn diễn tập.


 

Thực hành diễn tập

Sau 1 ngày triển khai các nội dung, cuộc diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ xã Minh Đạo đã thành công tốt đẹp, đạt được yêu cầu đề ra. Ban tổ chức và tổ đạo diễn đã chỉ đạo điều hành luyện tập theo đúng kế hoạch đã xác định, thường xuyên theo dõi, nắm chắc hành động của người tập để hướng dẫn, điều chỉnh, bổ dung theo đúng ý định trong từng vấn đề huấn luyện. Cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Minh Đaọ đã quán triệt, triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức thực hành diễn tập nghiêm túc, đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.


 

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập

Kết thúc diễn tập, một tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập đã được UBND huyện, UBND xã Minh Đạo tặng Giấy khen./.

Hà Thuận –Đài Tiên Du