KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẮC NINH (VÒNG I)

06/09/2021 15:12 Số lượt xem: 357
Thực hiện Kế hoạch số 485/SCT-VP ngày 07/6/2021 của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh về xét tuyển viên chức năm 2021; Thông báo số 44/TB-BGS ngày 31/8/2021 của Ban giám sát tuyển dụng viên chức tỉnh. Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Công thương Bắc Ninh, thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký dự xét tuyển viên chức Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh (vòng 1) xem tại đây.
Văn Phòng Sở Công thương Bắc Ninh

Liên kết Website

Ứng dụng tạm thời không có.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 42784
Đã truy cập : 47750506