Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

10/12/2021 10:20 Số lượt xem: 581

Sáng ngày 07/12/2021, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Đặng Đình Tính, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh

trình bày nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Đình Tính, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Ngô Lương Pha, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải cùng các đồng chí lãnh đạo Sở, Đảng ủy viên, Chi ủy, Bí thư, phó Bí thư các chi bộ, trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và lãnh đạo Văn phòng ATGT tỉnh.

Tại Hội nghị đồng chí Đặng Đình Tính, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối truyền đạt, quán triệt, triển khai nội dung: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW; Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Các đại biểu cũng được quán triệt, triển khai các nội dung gồm: Quy định số 37-QĐ/TW ngày của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 04-CT/TW thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

.

Đ/c Ngô Lương Pha, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó GĐ Sở quán triệt tại Hội nghị
 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Ngô Lương Pha đã nghiêm túc quán triệt và giao nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách chi bộ, các chỉ ủy và Bí thư chi bộ, đề nghị các chi bộ trực thuộc Đảng bộ tiếp tục triển khai học tập, quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các buổi sinh hoạt thường kỳ của chi bộ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sinh động. Chủ động rà soát, bám sát tình hình thực tế của các phòng, ban, đơn vị để xác định nội dung đột phá cần thực hiện trong cả nhiệm kỳ. Yêu cầu các Chi bộ cần lựa chọn các nội dung có tính khả thi cao để đưa vào triển khai và áp dụng đạt hiệu quả, thực sự làm chuyển biến rõ rét. Cần nghiêm túc đưa việc học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII của Đảng đi vào cuộc sống, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các, phòng, ban, đơn vị. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt học tập, xây dựng chương trình hành động, đánh giá việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo theo quy định./.

 

ĐTS
Nguồn: Đảng ủy Sở

Thống kê truy cập

Online : 7815
Đã truy cập : 131951044