Chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án: ĐTXD đường ĐT.278 đoạn từ QL.18, xã Phượng Mao đến ĐT.287, xã Yên Giả, huyện Quế Võ.

30/11/2023 08:20 Số lượt xem: 228

Dự án ĐTXD đường ĐT.278 đoạn từ QL.18, xã Phượng Mao đến ĐT.287, xã Yên Giả, huyện Quế Võ được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 28/12/2021. Ngay sau khi được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt dự án, Chủ đầu tư đã phối hợp với Hội đồng bồi thường giả phóng mặt bằng Thị xã Quế Võ, UBND phường Phượng Mao triển khai ngay công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án.

Hình ảnh tại buổi chi trả
 

Ngày 07/11/2023 UBND Thị xã Quế Võ đã tiến hành phê duyệt phương án bôi thường giải phóng mặt bằng tại Quyết định số 2805/QĐ–UBND ngày 07/11/2023. Ban QLDA XDGT Bắc Ninh đã báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh bố trí đủ nguồn vốn để chi trả cho các hộ dân có đất bị thu hồi theo phương án được duyệt (Số tiền chi trả đền bù dân: 4,986 tỷ đồng).

Ngày 28/11/2023, Ban Quản lý dự án XDGT kết hợp Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng Thị xã Quế Võ, UBND phường Phượng Mao tiến hành chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân có đất bị thu hồi. Sau buổi trả tiền đã chi trả được cho 81/84 hộ dân với tổng số tiền chi trả là: 4,735 đồng (đạt 94.96% kế hoạch đặt ra, còn 03 hộ dân vắng nhà chưa nhận tiền).

Sau khi thực hiện xong công tác chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án XDGT đề nghị Hội đồng bồi thường giả phóng mặt bằng Thị xã Quế Võ, UBND phường Phượng Mao bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu trong thời gian sớm nhất để thi công dự án theo tiến độ đề ra.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý dự án XDGT sẽ tiếp tục phối hợp với Hội đồng bồi thường giả phóng mặt bằng Thị xã Quế Võ, UBND phường Phượng Mao tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại đến nhận tiền bồi thường và bàn giao cho nhà thầu thi công./.

 

 

Nguyễn Hoàng Long
Nguồn: Ban Quản lý dự án XDGT

Thống kê truy cập

Online : 6443
Đã truy cập : 131947448