Công tác bảo trì đường bộ năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023 đối với các Quốc lộ do Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh quản lý

26/05/2022 14:30 Số lượt xem: 377

Thực hiện các Văn bản số 941/TCĐBVN-KHĐT ngày 18/02/2022, số 1558/TCĐBVN-KHĐT ngày 22/3/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, số 2907/BGTVT-KCHT ngày 25/3/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng Kế hoạch bảo trì hệ thông quốc lộ năm 2023; ngày 13/5/2022, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức kiểm tra hiện trường các quốc lộ do Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh được giao quản lý, bảo trì.

Đoàn kiểm tra các đề xuất của Sở GTVT Bắc Ninh

Tham gia Đoàn có Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Đại diện Vụ Kết cấu hạ tầng hạ tầng giao thông - Bộ Giao thông vận tải, Đại diện các Vụ chuyên môn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Vụ Kế hoạch Đầu tư, Vụ Quản lý bảo trì đường bộ, Vụ An toàn giao thông, Đại diện Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh.

Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh được giao quản lý 04 quốc lộ (Quốc lộ 17, Quốc lộ 18, Quốc lộ 38, đường Nội Bài - Bắc Ninh), với tổng chiều dài 80,65 km. Qua kiểm tra hiện trường, Đoàn nhận thấy công tác bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ đã được Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh quan tâm, chỉ đạo thực hiện, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như cây mọc tại lề đường một số đoạn chưa được cắt tỉa kịp thời. Đoàn đề nghị Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh rút kinh nghiệm, khẩn trương chỉ đạo nhà thầu quản lý bảo dưỡng thường xuyên khắc phục các tồn tại nêu trên, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến; đồng thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện các công trình sửa chữa định kỳ đẩy nhanh tiến độ thi công để tranh thủ thời tiết thuận lợi, sớm hoàn thành công trình đưa vào khai thác; đảm bảo an toàn trong thi công.

Đối với các đề xuất của Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổng hợp, rà soát kế hoạch bảo trì công trình đường bộ năm 2023 trên toàn bộ hệ thống quốc lộ cho phù hợp khả năng nguồn vốn thực tế năm 2023.

 

Nguyễn Đức Thuận
Nguồn: Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3116
Đã truy cập : 68917668