Phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh theo tình hình mới hiện nay về phòng, chống dịch Covid - 19

25/04/2020 09:36 Số lượt xem: 233

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 22/4/2020 về việc phòng, chống dịch Covid-19; văn bản số 3863/BGTVT-CYT ngày 22/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn các điều kiện y tế phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện giao thông; văn bản số 3864/BGTVT-VT ngày 22/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22/4/2020; văn bản số 1337/UBND-XDCB ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc hoạt động trở lại đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh; văn bản số 2475/TCĐVN-VT ngày 23/4/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô;  

Sở giao thông vận tải Bắc Ninh có ý kiến như sau:

1. Các bến khách ngang sông; các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được phép hoạt động trở lại từ ngày 24/4/2020 đến khi có thông báo mới, với phương án tổ chức hoạt động cụ thể sau:

1.1. Về hoạt động vận tải hành khách công cộng ( bao gồm cả buýt nội tỉnh và buýt kế cận chạy đến và chạy qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh; xe chạy tuyến cố định có bến đi hoặc bến đến thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh ):

- Về vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ( trừ tuyến buýt nội tỉnh Bắc Ninh- Yên Phong): Cho phép hoạt động 100% biểu đồ chạy xe; mỗi xe chở không quá 50% sức chứa của xe và không chở quá 20 người tại một thời điểm.

- Về vận tải tuyến cố định liên tỉnh: Chỉ hoạt động tối đa đến 30% biểu đồ chạy xe ( tối thiểu không nhỏ hơn 01 chuyến/tuyến ); mỗi xe chở không quá 50% sức chứa của xe và không quá 20 người/xe.

1.2. Về hoạt động vận tải khách theo hợp đồng, vận tải khách du lịch và vận tải khách bằng xe taxi:

- Hoạt động vận tải khách theo hợp đồng và vận tải khách du lịch: Cho phép hoạt động tối đa đến 30% theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải ( tối thiểu không nhỏ hơn 01 xe/đơn vị vận tải); mỗi xe chở không quá 50% sức chứa của xe và không quá 20 người/xe.

- Hoạt động vận tải khách bằng xe taxi: Cho phép hoạt động; mỗi xe chỉ được chuyên chở tối đa mỗi hàng ghế là 01 hành khách ( xe 4,5 chỗ chở tối đa 02 hành khách; xe 07 chỗ chở tối đa 03 hành khách ).

1.3. Riêng trên địa bàn tỉnh huyện Yên Phong: Tiếp tục dừng hoạt động của các bến khách ngang sông và hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô đến khi có thông báo mới, bao gồm: Tuyến xe buýt nội tỉnh Bắc Ninh- Yên Phong; hoạt động của xe taxi, xe hợp đồng và xe du lịch. Đối với các tuyến xe buýt kế cận đi đến Bắc Ninh hoặc chạy qua Bắc Ninh, các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh chạy qua địa bàn huyện Yên Phong thì không được phép dừng, đỗ đón trả khách.

( Trừ các trường hợp vận chuyển vì lý do công vụ, cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe chuyên chở đối tượng cách ly, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh).

2. Khôi phục lại hiệu lực các loại phù hiệu, biển hiệu (còn thời hạn) do Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh cấp cho các phương tiện gồm: xe tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng và xe du lịch từ ngày 24/4/2020.

3. Về công tác phòng chống dịch Covid-19:

- Ngoài các nội dung yêu cầu đối với từng loại hình vận tải nêu trên, trong quá trình hoạt động yêu cầu các đơn vị vận tải, người điểu khiển phương tiện thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các yêu cầu tại văn bản số 3863/BGTVT-CYT ngày 22/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải.

- Riêng đối với loại hình vận tải hành khách bằng xe taxi cần thực hiện thêm theo hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 dành cho người lái xe taxi tại văn bản 3837/BGTVT-BCĐ ngày 22/4/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Giao thông vận tải.

4. Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch tại khu vực bến theo chỉ đạo của Bộ GTVT, của UBND tỉnh và khuyến cáo của cơ quan y tế.

- Niêm yết nội dung văn bản này tại khu vực bến xe và thông tin rộng rãi qua hệ thống loa phát thanh, bảng điện tử…, để người dân được biết và thực hiện.

- Giao các bến xe khách chủ động phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải tuyến cố định liên tỉnh để bố trí, sắp xếp biểu đồ chạy xe tạm thời ( nốt giờ chạy, biển số xe ) theo đúng quy định tại mục 1 văn bản này. Tổng hợp báo cáo biểu đồ chạy xe tạm thời các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh đi hoặc đến bến do đơn vị quản lý ( gồm: tên tuyến, nốt giờ chạy, biển số xe) về Sở Giao thông vận tải ( qua phòng ATGT) vào 18h00 hằng ngày để theo dõi, quản lý; giám sát hoạt động của các tuyến cố định liên tỉnh, các tuyến xe buýt có điểm đầu hoặc điểm cuối qua bến xe, báo cáo về Sở các trường hợp vi phạm để xử lý theo quy định.

- Chỉ cho xuất bến đối với những phương tiện chở không quá 50% sức chứa của xe và không quá 20 người/chuyến xe.

5. Đề nghị Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh; UBND các huyện, thành phố, thị xã thông tin các nội dung tại văn bản này đến người dân, chủ các bến khách ngang sông và các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn để biết và thực hiện.

6. Đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố phối hợp chỉ đạo các đạo các đơn vị vận tải thuộc quản lý của quý Sở liên hệ với các bến xe khách thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh để bố trí, sắp xếp biểu đồ chạy xe đảm bảo theo đúng nội dung tại văn bản này.

7. Đề nghị Công tỉnh chỉ đạo lực lượng CSGT, công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm đối với các phương tiện vận tải vi phạm các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh và các phương tiện vận tải cố tình hoạt động đón, trả khách trên địa bàn huyện Yên Phong.

8. Giao phòng An toàn giao thông kiểm tra, theo dõi việc chấp hành tổ chức hoạt động vận tải thông qua hệ thống giám sát hành trình và tham mưu xử lý đối với các trường hợp vi phạm; thực hiện đầu mối tổng hợp, triển khai, báo cáo các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

9. Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải tại các đầu mối giao thông như: Tại bến xe, các KCN tập trung, cổng các bệnh viện, các điểm đỗ xe tĩnh trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Văn bản số 640/TB-SGTVT ngày 15/4/2020 của Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh hết hiệu lực.

Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

- Văn bản 677/SGTVT-ATGT ngày 24/4/2020 của Sở GTVT Bắc Ninh (tải về)

- Văn bản số 3863/BGTVT-CYT ngày 22/4/2020 của Bộ GTVT (tải về)

Nguồn: Phòng An toàn giao thông

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2790
Đã truy cập : 72555553