Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động vận tải khách theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

14/11/2020 13:46 Số lượt xem: 350

Thực hiện Chỉ thị 09/CT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động vận tải khách theo hợp đồng. Thanh tra Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh đã xây dựng Kế hoạch mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô.

Lực lượng Thanh tra giao thông thực thi nhiệm vụ

Quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô là một nhiệm vụ thường xuyên của ngành giao thông vận tải Bắc Ninh, trong thời gian qua, qua theo dõi vận tải hành khách bằng xe ô tô đã cơ bản được thực hiện nghiêm túc, tuy nhiên vẫn còn một số nhà xe do lợi nhuận đã bất chấp các quy định và điều kiện để hoạt động sai trái. Với chức năng, nhiệm vụ. Thanh tra Sở đã xây dựng và phê duyệt Kế hoạch số 417/KH-TTr về mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động vận tải hành khách từ ngày 01/11/2020 đến 30/11/2020, nhằm chấn chỉnh, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm; nâng cao chất lượng vận tải hành khách bằng xe ô tô nhất là hoạt động vận tải hành khách theo hợp động. Qua triên khai 10 ngày đầu ra quân. Thanh tra Sở đã dừng, kiểm tra nhiều phương tiện trên các tuyến đường, các khu công nghiệp..., phát hiện và lập biên bản xử lý 18 phương tiện, với số tiền xử phạt 16,6 triệu đồng, tập trung vào các lỗi không chạy đúng tuyến, để hàng hóa trong khoang khách, dừng đón trả khách không đúng nơi quy định theo hành trình, không có lệnh vận chuyển....Với việc ra quân kiểm tra đã góp phần nâng cao chất lượng trong vận tải hành khách băng xe ô tô, đồng thời góp phân tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tiếp theo.

 

NHL
Nguồn: Thanh tra Sở

Thống kê truy cập

Online : 4268
Đã truy cập : 137841455