Thanh tra Giao thông vận tải Bắc Ninh mở đợt cao điểm kiểm tra, theo dõi chấn chỉnh và xử lý vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

08/04/2021 11:07 Số lượt xem: 417

Thực hiện Kế hoạch cao điểm kiểm tra, theo dõi chấn chỉnh và xử lý vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Thanh tra Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh xây dựng kế hoạch kiểm tra, theo dõi, chấn chỉnh và xử lý vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trên địa bàn Tỉnh.

Lực lượng Thanh tra giao thông thực thi nhiệm vụ

Đợt kiểm tra cao điểm là nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động vận tải, góp phần ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ; chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thông qua khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình; mục tiêu là chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về lắp đặt, khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình đối với các đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe kinh doanh vận tải; hoạt động kiểm tra được thực hiện trên toàn Tỉnh, kết quả kiểm tra phải có tác dụng răn đe, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô của các đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải. Thời gian từ ngày 15/04/2021 đến hết ngày 15/7/2021.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các hành vi như: vi phạm về lắp đặt, duy trì hoạt động; vi phạm về cung cấp, cập nhật, truyền các thông tin từ thiết bị GSHT; các hành vi sử dụng các biện pháp kỹ thuật, trang thiết bị ngoại vi, các biện pháp khác để can thiệp vào quá trình hoạt động, phá hoặc làm nhiễu sóng GPS, GMS hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị; các hành vi chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện, thay đổi kích thước thành, thùng xe và các hành vi khác…

Thanh tra Sở GTVT giao cho các Đội thanh tra đứng chân trên địa bàn Tỉnh chủ động triển khai kế hoạch tập trung vào xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình; thường xuyên tuần tra kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến đường nhằm sớm phát hiện, ngăn chăn và xử lý các hành vi trên; hàng tuần có tổng hợp báo cáo theo quy định. Việc triển khai đợt cao điểm kiểm tra, theo dõi xử lý vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình là nhiệm vụ cấp thiết, nhằm góp phần vào việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải trên địa tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tời.

 

NHL
Nguồn: Thanh tra Sở

Thống kê truy cập

Online : 5245
Đã truy cập : 80451423