Triển khai kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021

25/01/2021 10:31 Số lượt xem: 450

Thực hiện Quyết định số 1489/KH-SGTVT  ngày 10/12/2020 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh về phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021. Trong đó tập trung vào một số nội dung thanh tra, kiểm tra cụ thể nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử kịp thời các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Việc thanh tra, kiểm tra luôn phải bám sát Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nhưng vẫn phải tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật về thanh tra, kiểm tra, kết quả thanh tra, kiểm tra phải phản ánh đầy đủ và chính xác tình hình của đơn vị được thanh tra, kiểm tra, đồng thời đề xuất, kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm (nếu có)

Nội dung Thanh tra, kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động trong công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đương bộ; quản lý khai thác kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải như bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ; tham gia hoạt động quản lý, khai thác cảng, bến thủy nội địa và hoạt động vận tải khách ngang sông; công tác kiểm định xe cơ giới đường bộ; công tác quản lý chất lượng công trình giao thông…đối với lĩnh vực vận tải hành khách, hàng hóa, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Thanh tra Tỉnh, năm 2021 không đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhăm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ. Đối với nội dung Thanh tra kiểm tra chuyên ngành tập trung vào xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 và Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ.

Việc tổ chức thực hiện đã được Thanh tra Sở lập kế hoạch triển khai cụ thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ngoài lực lượng thanh tra viên, Thanh tra Sở sẽ báo cáo Lãnh đạo Sở trưng dụng cán bộ các phòng, đơn vị tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra để đảm bảo chất lượng, tiến độ của các cuộc thanh tra, kiểm tra, kết quả thanh tra, kiểm tra được báo cáo theo đúng quy định của Pháp luật. Với việc triển khai nội dung kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 là nhằm giúp Giám đốc Sở thực hiện nghiêm chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; vi phạm quy trình, quy chuẩn kỹ thuật và phòng chống tham nhũng lãng phí, đồng thời phát hiện kịp thời những sơ hở trong cơ chế quản lý chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải để khắc phục hoặc kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật./.   

 

NHL
Nguồn: Thanh tra Sở

Thống kê truy cập

Online : 5879
Đã truy cập : 131956506