Ngày 17 tháng 8 năm 2022
Chào mừng đến với Cổng Thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường tỉnh là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, được Thanh tra Sở phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiểm nòng đường, vỉ hè, hành lang đường bộ trong những tháng cuối năm 2022.