Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 53
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 1359/SGTVT-KHTC&ATGT Thông báo doanh nghiệp đăng ký thành công khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô. vận tải 16/08/2022
2 1322/SGTVT-KHTC&ATGT Tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá. vận tải 10/08/2022
3 1227/SGTVT-KHTC&ATGT Thông báo đơn vị đăng ký thành công khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ tỉnh Bắc Ninh (Bến xe Quế Võ) đến tỉnh Lào Cai (Bến xe Mường Khương) vận tải 25/07/2022
4 1171/SGTVT-KHTC&ATGT Xin ý kiến đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ tỉnh Bắc Ninh (Bến xe Quế Võ) đến tỉnh Lào Cai (Bến xe Mường Khương) vận tải 17/07/2022
5 1136/SGTVT-KHTC&ATGT Thông báo đơn vị đăng ký thành công khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Bắc Ninh (Bến xe Quế Võ) đến Thanh Hoá (Bến xe Quan Hoá) vận tải 11/07/2022
6 644/QĐ-SGTVT Thu hồi phù hiệu xe vi phạm tốc độ 5 lần/1000 km tháng 6 năm 2022 vận tải 10/07/2022
7 1114/TB-SGTVT Thông báo phù hiệu hết hiệu lực T7 2022 vận tải 10/07/2022
8 603/QĐ-SGTVT QĐ công bố tải trọng, khổ giới hạn trên các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh quản lý Hạ tầng giao thông 28/06/2022
9 583/QĐ-SGTVT Phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Giao thông vận tải giai đoạn 2026 - 2031 Công tác cán bộ 22/06/2022
10 1000/SGTVT-KHTC&ATGT Xin ý kiến đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ tỉnh Bắc Ninh (Bến xe Quế Võ) đến tỉnh Thanh Hoá (Bến xe Quan Hoá) vận tải 21/06/2022
11 961/SGTVT-KHTC&ATGT Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô vận tải 15/06/2022
12 960/SGTVT-KHTC&ATGT Triển khai công tác phối hợp và đảm bảo Trật tự ATGT trong thời gian tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia và tuyến sinh Đại học, Giáo dục nghề nghiệp năm 2022 vận tải 15/06/2022
13 535/QĐ-SGTVT Thu hồi phù hiệu xe vi phạm tốc độ 5 lần/1000 km tháng 5 năm 2022 vận tải 09/06/2022
14 900/SGTVT-KHTC&ATGT Thông báo đơn vị đăng ký thành công khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ tỉnh Bắc Ninh (Bến xe Quế Võ) đến tỉnh Lào Cai (Bến xe Mường Khương) vận tải 08/06/2022
15 874/SGTVT-KHTC&ATGT Thông báo đơn vị đăng ký thành công khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ tỉnh Bắc Ninh (Bến xe Quế Võ) đến tỉnh Cao Bằng (Bến xe khách liên tỉnh TP. Cao Bằng) vận tải 05/06/2022
16 852/SGTVT-KHTC&ATGT Xin ý kiến đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ tỉnh Bắc Ninh (Bến xe Quế Võ) đến tỉnh Lào Cai (Bến xe Mường Khương)”. vận tải 01/06/2022
17 844/SGTVT-KHTC&ATGT Thông báo đơn vị đăng ký thành công khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ tỉnh Bắc Ninh (Bến xe Quế Võ) đến tỉnh Bắc Kạn (Bến xe Chợ Đồn) vận tải 31/05/2022
18 843/SGTVT-KHTC&ATGT Tiếp tục triển khai thực hiện việc lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải và thực hiện truyền dẫn dữ liệu hình ảnh từ camera theo quy định vận tải 31/05/2022
19 823/SGTVT-KHTC&ATGT Phúc đáp văn bản số 1086/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 27/5/2022 của Sở GTVT Nam Định vận tải 29/05/2022
20 792/SGTVT-KHTC&ATGT Xin ý kiến đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ tỉnh Bắc Ninh (Bến xe Quế Võ) đến tỉnh Bắc Kạn (Bến xe Chợ Đồn) vận tải 24/05/2022
Trang 1/3|<<123>>|