Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 280
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 1977/SGTVT-QLVTPT&NL Thông báo đơn vị đăng ký khai thác thành công tuyến VTHKCĐ LT Bắc Ninh (BX Bắc Ninh) đi Thái Bình (BX Tiền Hải) vận tải 25/09/2023
2 1908/SGTVT-QLVTPT&NL Chấn chỉnh việc truyền dữ liệu GSHT của xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh tháng 7/2023 vận tải 18/09/2023
3 887/QĐ-SGTVT Thu hồi GPKD VT Bùi Tá Hiệp vận tải 18/09/2023
4 1901/TB-SGTVT Thông báo công bố danh sách phương tiện và các đơn vị KDVT tháng 8/2023 vận tải 18/09/2023
5 1884/SGTVT-QLVTPT&NL Phối hợp bổ sung quy hoạch (tăng lưu lượng) và thống nhất biểu đồ chạy xe tuyến VTHKCĐ liên tỉnh Bắc Ninh (BX Bắc Ninh) đi Thái Bình (BX Tiền Hải) và ngược lại vận tải 15/09/2023
6 874/QĐ-SGTVT Thu hồi GPKD VT Nguyễn Thị Thêm vận tải 14/09/2023
7 863/QĐ-SGTVT Thu hồi GPKD VT Nguyễn Thị Thúy (2) vận tải 13/09/2023
8 862/QĐ-SGTVT Thu hồi GPKD VT Trương Ngọc Hiển vận tải 13/09/2023
9 1850/SGTVT-QLVTPT&NL Thông báo phù hiệu hết hiệu lực vận tải 13/09/2023
10 1849/SGTVT-QLVTPT&NL Thông báo GPKD VT không còn giá trị sử dụng vận tải 13/09/2023
11 1813/SGTVT-VP Báo cáo kết quả thực hiện công tác PCCC theo CV 340 và 1016 Phòng cháy chữa cháy 11/09/2023
12 1808/BC-SGTVT V/v báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của BCH tỉnh khóa XX Về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững Báo cáo 11/09/2023
13 1796/SGTVT-QLVTPT&NL Thống nhất bổ sung hành trình (C) Tuyến VTHKCĐ Lai Châu (BX TP Lai Châu) đi Bắc Ninh (BX Quế Võ) vận tải 08/09/2023
14 1790/SGTVT-QLVTPT&NL Điều chỉnh biểu đồ chạy xe buýt tuyến KCN VSIP- CHI LĂNG vận tải 08/09/2023
15 1780/TB-SGTVT Thông báo về việc điều hành hoạt động của Sở Giao thông vận tải Phân công nhiệm vụ 07/09/2023
16 1650/SGTVT-QLVTPT&NL Thống nhất biểu đồ chạy xe tuyến VTHKCĐ liên tỉnh Lào Cai đi Bắc Ninh vận tải 23/08/2023
17 1639/KH-SGTVT Kế hoạch tổ chức tháng cao điểm bảo đảm TT ATGT tháng 9/2023 An toàn giao thông 22/08/2023
18 1641/SGTVT-QLHTGT Chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng gói thầu xây lắp công trình sửa chữa đường trục xã Quỳnh Phú (đoạn từ ĐT.280 đến Trường mầm non xã), huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh Hạ tầng giao thông 22/08/2023
19 771/QĐ-SGTVT QĐ Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình sửa chữa đường trục xã Quỳnh Phú (đoạn từ ĐT.280 đến Trường mầm non xã), huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh Hạ tầng giao thông 21/08/2023
20 770/QĐ-SGTVT QĐ Phê duyệt điều chỉnh giá trị trúng thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình sửa chữa đường trục xã Quỳnh Phú (đoạn từ ĐT.280 đến Trường mầm non xã), huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh Hạ tầng giao thông 21/08/2023
Trang 1/14|<<123456>>|