Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 74
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 1987/TB-SGTVT Thông báo công bố danh sách phương tiện và các đơn vị KDVT thang.11.2022 vận tải 23/11/2022
2 1976/SGTVT-QLVTPT&NL Ý kiến đối với đề nghị đăng ký khai thác tuyến VTKCĐLT Cao Bằng (BXK huyện Trung Khánh) đi Bắc Ninh (BX Quế Võ) của HTXVT&DL Minh Thịnh. vận tải 21/11/2022
3 1872/TB-SGTVT Thông báo huỷ hiệu lực của phù hiệu cấp cho xe kinh doanh vận tải do bị thu hồi vận tải 08/11/2022
4 1019/QĐ-SGTVT Quyết định phê duyệt biểu đồ chạy xe (mùa đông) các tuyến buýt nội tỉnh Bắc Ninh vận tải 02/11/2022
5 996/QĐ-SGTVT Quyết định về việc thu hồi Phù hiệu kinh doanh vận tải vận tải 11/10/2022
6 1665/SGTVT-KHTC Thông báo đăng ký thành công khai thác tuyến Bắc Ninh - Tuyên Quang vận tải 06/10/2022
7 1649/TB-SGTVT Thông báo đăng ký khai thác tuyến thành công (Quế Võ - Sa Pa) vận tải 03/10/2022
8 1640/SGTVT-KHTC-ATGT Thông báo đăng ký khai thác tuyến thành công (Quế Võ - BX TT Lào Cai) vận tải 03/10/2022
9 1609/SGTVT-KHTC-ATGT Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ tỉnh Bắc Ninh (Bến xe Quế Võ) đến tỉnh Lào Cai (Bến xe Mường Khương). vận tải 26/09/2022
10 1608/SGTVT-KHTC-ATGT Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ tỉnh Bắc Ninh (Bến xe Quế Võ) đến tỉnh Lào Cai (Bến xe TT Lào Cai). vận tải 26/09/2022
11 1606/SGTVT-KHTC-ATGT Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ tỉnh Bắc Ninh (Bến xe Quế Võ) đến tỉnh Lào Cai (Bến xe Sa Pa). vận tải 26/09/2022
12 1607/SGTVT-KHTC-ATGT Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ tỉnh Bắc Ninh (Bến xe Bắc Ninh) đến tỉnh Tuyên Quang (Bến xe TP Tuyên Quang). vận tải 26/09/2022
13 885/QĐ-SGTVT Quyết định về việc thu hồi Phù hiệu kinh doanh vận tải vận tải 22/09/2022
14 1576/SGTVT-KHTC-ATGT Thông báo đăng ký thai thác tuyến thành công vận tải 21/09/2022
15 1575/SGTVT-KHTC-ATGT Tăng cường các biện pháp quản lý, kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi vận tải 21/09/2022
16 1561/SGTVT-KHTC-ATGT Tăng cường các biện pháp quản lý, điều chỉnh giá dịch vụ vận tải vận tải 20/09/2022
17 1510/SGTVT-KHTC&ATGT Thông báo đăng ký khai thác tuyến thành công vận tải 14/09/2022
18 1484/SGTVT-KHTC&ATGT Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ tỉnh Bắc Ninh (Bến xe Quế Võ) đến tỉnh Tuyên Quang (Bến xe Na Hang). vận tải 12/09/2022
19 1468/SGTVT-KHTC&ATGT Phối hợp đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô. vận tải 08/09/2022
20 1438/SGTVT-KHTC&ATGT Thực hiện nghiêm việc lắp đặt và duy trì hoạt động camera lắp trên phương tiện kinh doanh vận tải, truyền đầy đủ, chính xác dữ liệu về máy chủ của Tổng cục ĐBVN theo đúng quy định. vận tải 29/08/2022
Trang 1/4|<<1234>>|