Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX

28/06/2022 14:31 Số lượt xem: 144

Chiều 27/6, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Kết luận số 13-KL/TW, ngày 20/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Hội nghị (Nguồn: bacninh.gov.vn)

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; các Sở, ban, ngành và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang trình bày Báo cáo tổng kết Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Theo đó, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hình thành các yếu tố nền tảng để Bắc Ninh thành trung tâm công nghệ cao của cả nước. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, GDP bình quân đầu người tăng nhanh. Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp; phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang Báo cáo tổng kết Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị

Đến năm 2021, quy mô GRDP đã tăng lên 133,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 2,71% GDP cả nước và xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố, xếp thứ 4 vùng Đồng bằng sông Hồng. Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2021 đạt hơn 33.000 tỷ đồng, gấp hơn 19 lần so với năm 2005. Bắc Ninh trở thành cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Thủ đô, đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng chung của cả nước, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế cả nước. Cùng với đó, quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tăng cường cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh được tăng cường, hệ thống chính trị được củng cố, lòng tin của nhân dân nâng cao.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện phương hướng chung đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021-2025. Đến năm 2030, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh là thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao; một trong những trung tâm thương mại - dịch vụ, giáo dục, đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu của thành phố trực thuộc Trung ương; là động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Thủ đô và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2045, Bắc Ninh là thành phố công nghiệp công nghệ cao, thông minh.

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao tính toàn diện, chất lượng của báo cáo thực hiện Nghị quyết 54, Kết luận 13 của Bộ Chính trị và những kết quả tỉnh đạt được trong thời gian qua. Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, tỉnh đã chú trọng gìn giữ, phát huy đặc trưng văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc. Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị tỉnh Bắc Ninh cần khắc phục những hạn chế, phát huy tốt những lợi thế, tiềm năng; tăng cường hợp tác, liên kết các tỉnh trong vùng, trong phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng, đưa Bắc Ninh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, giữ vững ổn định quốc phòng an ninh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Văn Liên trình bày tham luận.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đề nghị, thời gian tới các huyện ủy, thành ủy, các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy gắn thực hiện các định hướng đã nêu trong Nghị quyết 54 với thực hiện các quan điểm, chủ trương về đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Sớm hoàn thành quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phát triển bền vững, đồng bộ, hài hòa, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa.