Huyện ủy – UBND huyện Quế Võ tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã

14/10/2021 14:45 Số lượt xem: 129

Ngày 30/9/2021, Huyện ủy Quế Võ tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể" và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã.

Dự hội nghị có: Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lãnh đạo Huyện Uỷ, UBND huyện Quế Võ; Lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; đại diện một số Hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Quế Võ có những chuyển biến tích cực. Các HTX đã từng bước củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, đồng thời tập trung đổi mới phương thức quản lý, tiết kiệm chi phí, đảm bảo ổn định giá thành sản phẩm, tích cực liên doanh, liên kết với các HTX, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cung cấp các dịch vụ đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho người dân. Đến nay, toàn huyện có 71 HTX, trong đó có 63 HTX Nông nghiệp - thủy sản, 5 HTX Thương mại - dịch vụ, 2 HTX Giao thông - vận tải; 1 HTX Môi trường. Tổ chức HTX trong toàn huyện Quế Võ thu hút 2.353 thành viên. Tổng vốn hoạt động của các HTX năm 2021 đạt 242.438,2 triệu đồng; doanh thu bình quân một HTX năm 2021 ước đạt 430 triệu đồng. Qua đó, kinh tế tập thể, HTX đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của huyện; phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển...

Sau khi Luật Hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực, huyện Quế Võ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia loại hình HTX kiểu mới, huyện Quế Võ đã quan tâm thực hiện tốt cơ chế, chính sách cán bộ, nguồn nhân lực, đất đai, chính sách tài chính tín dụng, hỗ trợ đầu tư. Hàng năm, ngân sách địa phương đã bố trí vốn và phối hợp giải ngân cho các HTX trong huyện vay vốn với tổng kinh phí giai đoạn 2015-2021 là 33.100 triệu đồng. Đến nay toàn huyện Quế Võ có 3 sản phẩm OCOP tiêu biểu được công nhận đạt tiêu chuẩn 4 sao; 3 HTX thực hiện chương trình sản xuất an toàn VietGap… Về cơ bản các HTX trên địa bàn huyện được tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã, hoạt động hướng về thành viên và mang lại lợi ích cho thành viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể và việc thi hành Luật Hợp tác xã trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể", Luật Hợp tác xã và các văn bản có liên quan, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người dân về kinh tế tập thể. Ngoài ra, cần tiếp tục triển khai cơ chế, chính sách, tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể trên địa bàn huyện phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Quế Võ trao tặng khen thưởng cho đại diện các tập thể và cá nhân

Nhân dịp này, huyện Quế Võ đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và có thành tích trong việc thi hành Luật Hợp tác xã trên địa bàn huyện./.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 25323
Đã truy cập : 47510848