Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 140
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 1097/KHĐT.KTĐN Trả lời câu hỏi của công dân Nguyễn Văn Long: cung cấp cho chúng tôi thông tin về những giấy chứng nhận đầu tư có vốn góp từ 100000 USD USD Hành chính 07/06/2022
2 1060/KHĐT.ĐTG Trả lời câu hỏi của công dân: “Đề xuất việc bố trí đối với trụ sở cơ quan, đơn vị dôi dư và cơ quan đơn vị cần dùng đến” Hành chính 02/06/2022
3 1056/KHĐT.KTĐN Đề nghị sở kế hoạch đầu tư tiếp nhận và xử lý các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài có vốn góp $100.000 Hành chính 01/06/2022
4 115/QĐ-KHĐT.TTra Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hành chính 24/05/2022
5 114/QĐ-KHĐT.TTra Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của đơn vị: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hành chính 24/05/2022
6 834/KHĐT.ĐTG Trả lời câu hỏi của công dân về việc tiết kiệm trong đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ĐT 05/05/2022
7 661/KHĐT.ĐKKD Trả lời câu hỏi của công dân về “thủ tục cập nhật hộ chiếu”. Đăng ký kinh doanh 11/04/2022
8 413 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý I năm 2022 Hành chính 08/04/2022
9 398/KHĐT.KTĐN Công bố danh mục dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước xã Tam Đa, huyện Yên Phong (cho các thôn Thọ Đức, Đức Lý, Phấn Động và phần còn lại của thôn Đại Lâm) ĐTXD 06/03/2022
10 383/KHĐT. ĐTG Trả lời câu hỏi của công dân Hành chính 03/03/2022
11 281/KHĐT.QLN V/v trả lời thư của công dân về lắp đặt camera khu phố Niềm Xá Hành chính 16/02/2022
12 39/QĐ-KHĐT.TTra Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi NSNN năm 2022 Hành chính 16/02/2022
13 356/QĐ-KHĐT.TTra Về việc công bố công khai thu hồi kinh phí năm 2021 Hành chính 14/02/2022
14 34/QĐ-KHĐT.TTra QUYẾT ĐỊNH Về việc giao dự toán NSNN năm 2022 Hành chính 14/02/2022
15 170/KHĐT.KTĐN Trả lời kiến nghị của công dân Hành chính 23/01/2022
16 162/KHĐT.ĐKKD Trả lời câu hỏi của công dân về việc “Thủ tục tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp” trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 Đăng ký kinh doanh 20/01/2022
17 IV62021 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021 Hành chính 05/01/2022
18 IV2021 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý IV năm 2021 Hành chính 05/01/2022
19 354/QĐ-KHĐT.TTra Về việc giao dự toán NSNN năm 202 Hành chính 31/12/2021
20 357/QĐ-KHĐT.TTra Về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 Hành chính 31/12/2021
Trang 1/7|<<123456>>|