Lúa chất lượng cao vụ mùa chiếm 70% diện tích

13/10/2021 14:04 Số lượt xem: 107

Vụ mùa năm 2021, Ngành Nông nghiệp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đơn vị cung cấp giống xây dựng các mô hình trình diễn trên diện tích 477,6ha.


Nông dân tập trung thu hoạch lúa mùa

Cụ thể, Trung tâm Khuyến nông và Phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC triển khai xây dựng mô hình ứng dụng mạ khay cấy máy tại thị xã Từ Sơn; mô hình gieo cấy giống lúa ST24 tại Tiên Du. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các Công ty giống cây trồng triển khai các mô hình giống lúa mới; mô hình sử dụng phân bón sinh học Amazon VIP tại thị xã Từ Sơn; phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái tại Tiên Du…

Về cơ cấu giống, vụ mùa năm 2021 toàn tỉnh đã đưa vào sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao chiếm gần 70% tổng diện tích lúa. Các giống chủ lực là BC15, VNR20, Bắc thơm số 7, TBR225, Đài thơm 8…Đặc biệt toàn tỉnh gieo cấy khoảng 10.000 ha lúa BC15 chuyển gen kháng đạo ôn, chiếm gần 30% diện tích canh tác. Đây là giống lúa được chuyển thêm gen kháng đạo ôn để thâm canh, chống chịu tốt hơn với sâu bệnh.Với những ưu điểm về năng suất, khả năng chống chịu sâu bệnh và chất lượng gạo, giống lúa được ngành Nông nghiệp khuyến khích gieo cấy và đưa vào cơ cấu giống lúa được hỗ trợ mở rộng diện tích trong cả 2 vụ xuân và vụ mùa, góp phần tăng năng suất, sản lượng, nâng cao giá trị sản xuất trên mỗi đơn vị canh tác.

Dự kiến năng suất vụ mùa năm 2021 của Bắc Ninh đạt 62,5 tạ/ha, là tỉnh có năng suất lúa cao nhất khu vực Đồng bằng sông Hồng.

V.T
Nguồn: Báo Bắc Ninh