UBND tỉnh đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2022

24/06/2022 08:31 Số lượt xem: 60

Sáng 23/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2022. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn thăm quan khu vực trưng bày các sản phẩm đề nghị công nhận OCOP.

Hiện toàn tỉnh đã công nhận được 75 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Năm 2022, toàn tỉnh có 27 sản phẩm của 11 chủ thể đủ điều kiện tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 1, trong đó, huyện Thuận Thành có 15 sản phẩm; huyện Lương Tài có 06 sản phẩm; thành phố Từ Sơn có 03 sản phẩm; thành phố Bắc Ninh có 02 sản phẩm và huyện Yên Phong có 01 sản phẩm.

Từ ngày 16 - 20/6/2022, Tổ giúp việc đánh giá phân hạng sản phẩm cấp tỉnh đã tổ chức thẩm định, đánh giá, phân hạng các sản phẩm của các chủ thể tham gia Chương trình. Kết quả đánh giá vòng 1 có 20 sản phẩm đạt 03 sao và 07 sản phẩm đạt 4 sao để trình Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp tỉnh xem xét, cho ý kiến.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị.

Thảo luận, đóng góp ý kiến tại Hội nghị, đại diện các chủ thể tham gia Chương trình OCOP kiến nghị, đề xuất tỉnh quan tâm hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, xây dựng chuỗi liên kết theo hướng tập trung, quy mô lớn; xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn khẳng định, Chương trình OCOP nhằm đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nông nghiệp sạch, bền vững. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ hiệu quả hơn nữa các sản phẩm OCOP nói riêng, lĩnh vực nông nghiệp nói chung nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt, tính cạnh tranh cao, liên kết sản xuất quy mô lớn, phục vụ nhu cầu trong tỉnh, trong nước và hướng đến xuất khẩu.

Đại diện HTX Đầu tư và Phát triển Khương Huy, huyện Thuận Thành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và các chủ thể tiếp tục hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng. Trên cơ sở đó, Hội đồng hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh để cấp chứng nhận cho các sản phẩm đạt Chương trình OCOP cấp tỉnh đợt 1 năm 2022.

H.T
Nguồn: Bacninh.gov.vn