Ngày 7 tháng 12 năm 2021
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh!

Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Chi tiết
1

Xin ý kiến đóng góp ý Dự thảo Đề án tổ chức và hoạt động của quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh

Từ ngày : 25/11/2021
Đến ngày : 05/12/2021
Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Chi tiết
Không tìm thấy dữ liệu

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 16858
Đã truy cập : 48153364

Quyết tâm chính trị từ tỉnh đến cơ sở khẳng định rõ: Xây dựng và thực hiện thành công Dự án “Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn tồn đọng xã Văn Môn” (Yên Phong), nhằm giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường vốn tồn đọng từ nhiều năm tại đây, góp phần xây dựng một hình mẫu Nông thôn mới khang trang, hiện đại, vẫn bảo đảm các yếu tố phát triển bền vững của làng nghề.