Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 4876
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 1183/SNN-TCHC V/v Lãnh đạo tham gia Hội đồng cấp tỉnh xét tặng nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú Nông nghiệp 09/08/2022
2 1182/SNN-TCHC V/v cử cán bộ tham gia Ban tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Bắc Ninh năm 2022 Nông nghiệp 09/08/2022
3 1181/SNN-KTTH Góp ý vào dự thảo Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025 Nông nghiệp 08/08/2022
4 1180/SNN-KHTC Góp ý quy trình bảo trì các công trình do Công ty Bắc Đuống khai thác Nông nghiệp 08/08/2022
5 1179/BC-SNN Báo cáo tình hình sản xuất cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Nông nghiệp 08/08/2022
6 1178/SNN-CCTL Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ xin gia hạn điều chỉnh giấy phép số 56/GP-UBND ngày 13/01/2021 hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Nông nghiệp 08/08/2022
7 1176/SNN-QLXD V/v tham gia ý kiến Quy hoạch tổng mặt bằng dự án ĐTXD khu thương mại và dịch vụ tổng hợp tại xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong Nông nghiệp 08/08/2022
8 1175/SNN-KTTH V/v cho ý kiến về việc cấp giấy phép môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ văn hóa thể thao”. Nông nghiệp 08/08/2022
9 1174/SNN-TCHC Vv ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Nông nghiệp 08/08/2022
10 1173/SNN-TCHC V/v ý kiến dự thảo các văn bản về ban hành danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước ưu tiên triển khai Nông nghiệp 08/08/2022
11 1168/SNN-KHTC V.v triển khai thực hiện các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV. Nông nghiệp 05/08/2022
12 1170/SNN-TCHC V/v đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quy định áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình Nông nghiệp 05/08/2022
13 1166/SNN-KTTH V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Nông nghiệp 05/08/2022
14 1163/SNN-CCPTNT V/v góp ý Dự thảo Nghị quyết Chính phủ về phát triển HTX nông nghiệp phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 Nông nghiệp 04/08/2022
15 1162/SNN-CCKL V/v góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 40/2018/TTBNNPTNT ngày 27/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nông nghiệp 04/08/2022
16 1157/SNN-KTTH V/v hoàn chỉnh một số nội dung trong dự án Xây dựng nhà màng sản xuất rau sạch và cây trồng khác có giá trị kinh tế cao của HTX sản xuất DVTM nông nghiệp sạch Bình Dương Nông nghiệp 04/08/2022
17 1156/SNN-KTTH V/v hoàn chỉnh một số nội dung trong dự án Xây dựng nhà màng trồng rau, củ, quả ứng dụng CNC tại thôn Ngăm Lương Nông nghiệp 04/08/2022
18 1161/SNN-KTTH Vv xây dựng Kế hoạch phát triển cơ giới hoá, chế biến NLTS và Kế hoạch giảm thiểu, thu gom, phân loại tái sử dụng chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp Nông nghiệp 04/08/2022
19 1155/SNN-TCHC V/v đóng góp ý kiến vào dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư Nông nghiệp 04/08/2022
20 1151/SNN-QLXD V/v thỏa thuận phương án thiết kế đoạn cắt qua kênh Nam, dự án ĐTXD đường nội thị kết nối phường Trang Hạ và phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn Nông nghiệp 02/08/2022
Trang 1/244|<<123456>>|