Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 4027
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 1852/SNN-TCHC V/v cử Lãnh đạo tham gia Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bắc Ninh Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 01/12/2021
2 1842/SNN-CCTL Thỏa thuận cho phép cắt đê để triển khai thi công hạng mục lắp đặt đường ống cấp nước thô từ sông Đuống cắt qua đê hữu Đuống tại K31+100 và xây dựng trạm bơm nước thô, tuyến ống nước thô, trạm biến áp và tuyến cáp ngầm cấp điện cho trạm bơm nước thô, thuộc dự án Thay đổi nguồn cấp nước ngầm sang nước mặt và nâng công suất trạm cấp nước sạch Song Hồ, huyện Thuận Thành (Giai đoạn 1). Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 30/11/2021
3 1840/SNN-CCTL Đề nghị chỉ đạo xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đê điều trên địa bàn huyện Quế Võ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 30/11/2021
4 1839/SNN-TCHC V/v đánh giá cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh năm 2021 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 30/11/2021
5 1838/SNN-TCHC Cử bà Nguyễn Thị Vân Anh tham gia Hội đồng nghiệm thu đề tài truy xuất nguồn gốc Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 30/11/2021
6 1835/SNN V/v tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 30/11/2021
7 1837/SNN-KHTC Góp ý quy hoạch dự án Đấu giá đất xã Thuỵ Hoà Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 30/11/2021
8 1832/SNN-KTTH góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh đủ kiều kiện ATTP Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 30/11/2021
9 1833/SNN-KTTH V/v điều tra thực trạng cơ giới hóa trong sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 30/11/2021
10 1831/BC-SNN v/v xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 29/11/2021
11 1827/BC-SNN Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “TDDKXDDSVH” và công tác Gia đình năm 2021 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 26/11/2021
12 1825/BC-KTTH Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Sở Nông nghiệp và PTNT gửi Ban Quản lý An toàn thực phẩm Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 26/11/2021
13 1824/SNN-CNTYTS V/v xin ý kiến vào Dự thảo “Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 26/11/2021
14 1823/SNN-TTNS Triển khai thực hiện Bộ chỉ sốTheo dõi –Đánh giá nước sạch nông thôn năm 2022 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 26/11/2021
15 1822/SNN-CNTY&TS Góp ý Chương trình điều tra tổng thể NLTS và môi trường sống của loài thủy sản định kỳ 05 năm đến năm 2030 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 26/11/2021
16 1821/SNN-CCTL Cấp phép hoạt động xây dựng bãi tập kết để vật liệu ở bãi sông tương ứng vị trí K0 +300 ÷K0+500 đê bối Song Giang, huyện Gia Bình. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 26/11/2021
17 1819/BC-SNN-CCKL Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 25/11/2021
18 1815/GM-SNN Giấy mời dự HN kiểm điểm lãnh đạo Sở gửi các Ban XDĐ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 25/11/2021
19 1813/SNN-CCTL Xin ý kiến đóng góp dự thảo Đề án Tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 25/11/2021
20 1812/BC-SNN BAO CAO KET QUA VÀ TONG KET CONG TAC PHOI HOP PBGDPL NAM 2021 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 25/11/2021
Trang 1/202123456>>|