Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3338
Đã truy cập : 45620990

Hiện nay, việc ứng dụng chữ ký số (CKS) trong các cơ quan Nhà nước là nhu cầu cần thiết nhằm cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử. Xác định việc ứng dụng CKS và dịch vụ chứng thực CKS chuyên dùng trong cơ quan nhà nước được coi là giải pháp hữu hiệu tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí; tăng hiệu quả trong công tác cải cách hành chính và hình thành Chính phủ điện tử.