Cách đây 73 năm, ngày 11/6/1948, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Người nhấn mạnh: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất".