Sáng ngày 29/11/2021, tại Cục Thống Kê; Khối thi đua các Cơ quan tham mưu tổng hợp (Khối tham mưu tổng hợp) tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cùng dự có đại diện Lãnh đạo các cơ quan Khối tham mưu tổng hợp.